Nové akce

Expozice dokumentují historii města, přírodní poměry, společenský život a výtvarné umění v regionu. Naleznete tu informace o prvním českém turistickém spolku Pohorské jednotě Radhošť, který vybudoval jedinečné panorama Pusteven. Zajímavé exponáty přibližují tkalcovství a výrobu modrotisku, které patřily k tradičním místním řemeslům. Na ně navazuje expozice věnovaná vystěhovalectví do Ameriky, zejména do Texasu. V expozicích také neujde pozornosti návštěvníků unikátní dochovaná kolekce dřevěných malovaných terčů střeleckého spolku, nejstaršího spolku ve Frenštátě.

Nepřehlédněte

Emilův slib

Připomeňme si strhující příběh, který se odehrával na počátku předminulého století. Na obraze z rakouských soukromých sbírek se díváte do tváře malého Emila, v rukou drží tabulku s nápisem: "Babičko, máš mne ráda".

Výstava o fenoménu Tatra

V našem muzeu je k vidění výstava „Fenomén Tatra“, po nedávno ukončené výstavě studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí další přehlídka studentských prací, inspirovaných naší expozicí a workshopy v ní uskutečněnými. Studenti ateliéru Grafického designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vytvořili pod vedením svých pedagogů plakáty inspirované značkou Tatra.

Více se dozvíte v příspěvku vedoucího ateliéru Grafického designu, pana docenta Mgr. A. Pavla Nogy, ArtD.