2. července 2022  — září 2023

O výstavě

 

Výstava "PRAVĚKÉ" KOPŘIVOVÉ ŠATY

Deset let intenzivních výzkumů a experimentů s kopřivovým vláknem v Centru tradičních technologií Příbor má svůj výstup v podobě působivé výstavy „Pravěké“ kopřivové šaty.

Nepřehlédněte

Další přírůstky ve sbírce

Vedení společnosti Tatra Trucks a.s. společně s jejími majiteli pokračují v podpoře budování unikátní sbírky vozidel Tatra. V průběhu srpna se uskutečnily hned dvě významné události.

OBRAZ ARCIBISKUPA KOHNA NA ZÁMKU V KUNÍNĚ

Malý střípek z historie zámku. Při vstupu do bývalé zámecké kaple si návštěvníci mohou povšimnout barevného tištěného obrazu v poškozeném rámu. Představuje olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Podle inventáře zámku se v roce 1908 nacházel právě v tomto pokoji, který se tehdy nazýval 3. Schindlerovským pokojem („3. Schindlerzimmer“) a sloužil jako pohostinský pokoj pro ubytování významnějších návštěv: v inventáři je zmíněn jako barevný tisk arcibiskupa Kohna ve zlatém rámu („Farbendruck Erzbischof Kohn in Goldrahmen“).

TATRA OČIMA ANTONÍNA VURSTA – 3. díl: Šasi T 815 aneb napůl tatrovka

V Muzeu nákladních automobilů Tatra leckoho může překvapit exponát, který se pyšní na kapotě třeba znakem Karosa. Stroje, které známe jako Tatra, ale v Kopřivnici se vyrobily jen částečně. Jednalo se o dokonalé skloubení jedinečného tatrováckého podvozku s nástavbou, která vozu dodává konečnou podobu i konečný účel. Putujme spolu s tatrováckým konstruktérem Antonínem Vurstem po mapě bývalého Československa za nejrůznějšími výrobci nástaveb, které se montovaly na šasi T 815.

Ohňová koule nad Kunvaldem 1786

„12. tohoto měsíce odpoledne také zde s velkým úspěchem nehledě na nepříznivé počasí vystoupal do výše první vzdušný balón v zemi, a to v zahradě hrabat Dietrichsteinů v Židlochovicích a přibližně za dvě minuty zmizel přihlížejícím z dohledu. Očitými svědky toho byli mezi mnoha dalšími paní kněžna Piccolomini, která uvolnila balón přeřezáním lana, na kterém byl upevněn, neapolský zplnomocněný ministr markýz Somma, zdejší zemský pan gubernátor a jeho paní manželka, dále hejtman Laudonova pluku pan hrabě Canal, kteří nad tím všichni cítili výjimečné potěšení. Co při tom ale ještě bylo zejména pozoruhodné je, že hořící vzduch připravila a tím balón naplnila samotná hraběnka z Dietrichsteinu, manželka pana nejvyššího štolby. Na něm se nacházel připevněn lístek, napsaný v německém a českém jazyce, který sliboval každému, kdo balón nebo oznámení místa a hodiny, kde přistál k zemi, přinese zpět, dobrou odměnu.“

Letní komentované prohlídky muzea

Chystáte se o prázdninách navštívit naše muzeum? Nabízíme ojedinělou možnost pondělních komentovaných prohlídek v poklidné atmosféře uzavřené expozice muzea ostatním návštěvníkům. 

TATRA OČIMA ANTONÍNA VURSTA – 2. díl: Nejen o Tatře 815

V roce 2023 slaví značka Tatra hned několik narozenin. Je tomu 110 let, kdy byla uvedena do provozu výroba ve slévárně (nynější budova MNAT). 100 let slaví „Tatrovácká koncepce“. A před 40 lety začala sériová výroba zatím nejdéle vyráběného typu tatrovky  T 815. Tatrovácký pamětník Antonín Vurst stál u zrodu vývoje osmsetpatnáctky. Rád a vášnivě o Tatře 815 a nejen o nich vypráví…

NA PRAŽSKÉM HRADĚ PŘED MASOPUSTNÍM ÚTERÝM 1855

Jednou ze zajímavých památek na rodinu majitelů zámku v Kuníně, lantkrabata z Fürstenbergu, představuje litografie Josefa Kriehubera s portrétem císařovny Marie Anny (1803-1884) podle Johanna Nepomuka Endera. Rodina lantkrabat se pohybovala v těsné blízkosti císařského dvora a historické prameny tak umějí poodkrýt řadu zajímavostí a zapomenutých událostí.

Emilův slib

Připomeňme si strhující příběh, který se odehrával na počátku předminulého století. Na obraze z rakouských soukromých sbírek se díváte do tváře malého Emila, v rukou drží tabulku s nápisem: "Babičko, máš mne ráda".