2. července 2022  — září 2023

O výstavě

Výstava "PRAVĚKÉ" KOPŘIVOVÉ ŠATY

Deset let intenzivních výzkumů a experimentů s kopřivovým vláknem v Centru tradičních technologií Příbor má svůj výstup v podobě působivé výstavy „Pravěké“ kopřivové šaty.

Nepřehlédněte

Dakar mobilem v muzeu

Fanoušci Dakaru se sešli v Muzeu nákladních automobilů Tatra v podvečer ve středu 22. března.  Talkshow Míly Janáčka „Dakar mobilem bez cenzury“ nabídla velmi zajímavé hosty, a to Tomáše Tomečka, Martina Straku a Romana Krejčího.

Expedice Tatra kolem světa

V úterý 17. března 1987 opustilo brány kombinátu Tatra speciální expediční vozidlo T 815 GTC se státní poznávací značkou NJA 11–68, aby po krátkém rozloučení s vedením kombinátu a zástupci města Kopřivnice vyjelo směrem k hlavnímu městu Praha. Následující den, tedy ve středu 18. března 1987, oficiálně v 16.00 odstartovalo ze Staroměstského náměstí na cestu, která trvala více než tři roky a vedla všemi kontinenty světa, s výjimkou Antarktidy. Přítomnost stovek motoristických nadšenců v Kopřivnici i v Praze udělala ze startu expedice nepřekonatelný zážitek, který z jejich vzpomínek nevymizel ani po dlouhých letech.

Neobvyklé záliby jednoho šlechtice. Rytíř Viktor Bauer-Rohrfelden a jeho vztah k mystice.

O mystiku a okultismus se v minulosti zajímala řada významných osobností. V souvislosti s tajným společenstvím a mystikou byli zmiňováni především svobodní zednáři, ale nalezneme i doklady o dalších společenstvích, jejichž členové inklinovali k myšlenkám, které je pak často se svobodnými zednáři spojovaly.

Na příkladu šlechtice Viktora Bauera si ukažme, jak mysticismus a okultistické myšlenky dokázaly ovlivnit, nebo až zcela ovládnout život člověka vzdělaného a světa znalého.

Duch Karla Lopraise stále žije v Muzeu nákladních automobilů Tatra

30. prosince 2022 to byl právě rok, co tenhle svět opustila dakarská legenda – pan Karel Loprais. Poslední rozloučení s šestinásobným vítězem nejtěžšího motoristického závodu na světě následně proběhlo 22. ledna tak, aby se se svým strýcem mohl rozloučit i jeho synovec Aleš Loprais. Smutnou zprávu o skonu svého strýce se dozvěděl těsně před svým startem na Rallye Dakar. Monsieur Dakar však stále žije. Alespoň jeho duch. V Muzeu nákladních automobilů Tatra, které si zamiloval.

400 let Janova Labyrintu

Jak lze vnímat dílo Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského? Jedná se o zpověď mládence, kterým zamávala vichřice války? Odpověď na putování každého ztraceného ve víře? Nebo jen postoj člověka se zkušeností, který stojí na křižovatce cest a rozhoduje se, kam dál by šel? Představíme vám v krátkosti náš koncept prezentace díla Labyrint světa ve výstavách Brýle mámení a Janův Labyrint.

INSPIRACE MUZEEM

Budova našeho muzea s jeho expozicí a ojedinělými exponáty je inspirativní pro mnohé umělce – ať už se jedná o amatérské i profesionální fotografy, výtvarníky, designéry nebo architekty. Mezi časté návštěvníky patří žáci a studenti výtvarných oborů uměleckých škol.

430 let od narození Jana Amose

Mít 430 let je už něco k zastavení, avšak toho se zatím nikdo nedožil. Přesto jsme v roce 2022 oslavili 430 let od narození Jana Amose Komenského. Právě jeho počátek života však nabízí několik otázek, jako například místo narození.

Znovuodhalení pamětní desky Karla Kálala

V roce 2022 v souvislosti se zpracováním tématu školství na Frenštátsku vznikla muzejní výstava Historie základního školství. Na této výstavě je mimo jiné připomenuta významná osobnost českého školství, dlouhodobě spjatá s Frenštátem, učitel a spisovatel Karel Kálal.