Výkaz o Muzeu Novojičínska

Název zpravodajské jednotky: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Adresa: ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

URL: www.muzeumnj.cz

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

IČO: 00096296

Pobočky: Celkem 13

Počet m2 výstavní plochy: 4 970

Počet výstav celkem v rámci PO (i pokračující  z předešlého období): 29
z toho převzaté výstavy: 11
z toho počet nově otevřených výstav: 22

Počet expozic celkem: 21
z toho počet nově otevřených expozic: 0

Návštěvnost výstav a expozic: 42 190

Návštěvnost kulturně výchovných akcí celkem: 25 179

Návštěvnost celkem: 67 369

Počet knihoven: 3

Návštěvnost knihoven celkem: 528

Přírůstky sbírek celkem: 377

Počet zrestaurovaných a zkonzervovaných sbírkových předmětů: 358

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku 2019 neobdrželo Muzeum Novojičínska žádnou žádost o poskytnutí informací dle uvedeného zákona.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

28. 2. 2019


Výroční zprávy