Muzeum nákladních automobilů Tatra vzniklo za přispění Evropské unie, díky dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 104,8 milionu korun. Celkové náklady projektu dosáhly necelých 173 milionů korun. Cílem projektu bylo vytvořit novou jedinečnou expozici uceleně prezentující historii nákladních vozidel značky Tatra coby významného technického dědictví a vyspělé automobilové tradice zdejšího regionu. Nové muzeum vzniklo rekonstrukcí již nevyužívaného objektu v areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s., postaveného v letech 1910–1911 jako slévárna. Objekt je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a je provozován jako nová pobočka příspěvkové organizace kraje Muzeem Novojičínska.

Realizace projektu se uskutečnila právě díky spolupráci Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkové organizace Muzea Novojičínska, firmy TATRA TRUCKS a.s., která je majitelem významné části sbírkových předmětů, města Kopřivnice a Regionálního muzea v Kopřivnici.

 

Projektant stavby: ATRIS, s.r.o.
Spolupracující architektonické studio: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Zhotovitel stavby: MORYS s. r. o.
Projektant expozice a interiéru a zhotovitel expozice: Art Consultancy s.r.o. ve spolupráci s Ing. Radomírem Smolkou a Ing. Ondřejem Skácelem
Zhotovitel interiérů: Prosto interiér s.r.o.
Grafický design: PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o.