Střelecký spolek

Cvičení měšťanů ve střelbě bylo rozšířeným jevem ve městech už od pozdního středověku a zvláště pak v novověku.

Malované terče ve frenštátském muzeu
Malované terče ve frenštátském muzeu

Po zavedení stálého vojska v 17. století se střelecké společnosti transformovaly do podoby privátních společenství, které se bavily střílením z kuše nebo pušek. Ve Frenštátě byl střelecký spolek založen v roce 1835 a postavil si malou střelnici v údolí říčky Lubiny. Členy společnosti byla především německá městská honorace - zámožní měšťané, obchodníci, továrníci, notáři, advokáti, učitelé, účetní a státní úředníci.
V letech 1850 – 1851 frenštátští střelci vybudovali novou střelnici v blízkosti města, při níž byl provozován také hostinec s velkým sálem, který sloužil k pořádání plesů a tanečních zábav.
V roce 1859 měl spolek 51 členů, záhy nato však vypukl spor mezi německou a slovanskou frakcí spolku, který vyvrcholil v roce 1862 hromadným odchodem 12 členů, kteří si již předtím založili "Občanskou besedu". Sláva spolku však pomalu upadala.
Ještě v roce 1880 měl spolek 39 členů, v roce 1885 jejich počet dosáhl 70. Zájem o střelbu se však nepodařilo podnítit, takže znovu následoval pozvolný pokles členské základny. V roce 1906 už měl spolek pouhých 16 členů, pro něž bylo neúnosné nadále vydržovat budovu Střelnice, a tak byla v roce 1907 prodána městu. Kromě několika pušek, tzv. „terčovnic“, je hlavní památkou na střelecký spolek soubor 32 malovaných terčů. Obojí najdete v expozici frenštátského muzea.

 


Soubory ke stažení