Tam za mořem

Jen málo měst nebo obcí v naší republice má své protějšky daleko za mořem. V Texasu najdeme osady Frenstat, Frydek, Vsetin, Roznov, Hostyn, Praha.

Model plachetnice Princ Albert
Model plachetnice Princ Albert

Založili je vystěhovalci. Dodnes je čeština v tomto severoamerickém státě třetím nejpoužívanějším jazykem. Český původ uvádí až 150 tisíc občanů v Texasu a z nich plných 80% pochází z Moravy. Je doloženo, že nejvíce jich pochází právě z Frenštátu. Především tato skutečnost je důvodem vzniku ojedinělé expozice vystěhovalectví ve frenštátském muzeu. Rozsáhlou emigraci z regionu podnítila průmyslová revoluce, hospodářské krize a válečné konflikty, které spolu s neúrodou zasáhly celou Evropu. Vystěhování pro řadu lidí znamenalo naději v lepší život.
Expozice Tam za mořem ukazuje příčiny emigrace, podmínky k vycestování a přibližuje mnohdy strastiplnou plavbu přes oceán. Popisuje nelehké osídlování a budování českých osad, život krajanských komunit včetně osobností společenského a politického života. Prezentována je řada dokladů - žádosti o povolení k vycestování, vysvědčení zachovalosti, zápisy z obecních a farních kronik; korespondence, deníky, pohlednice, plakáty, lodní lístky, lodní řády, mapy, prospekty přepravních společností, dobové tiskoviny, ilustrované kramářské tisky, fotografie osob a osad.
Expozice vznikla za přispění potomků někdejších emigrantů, kteří v roce 2012 věnovali muzeu velké množství exponátů včetně pracovních nástrojů a vozu na sklizeň bavlny. Společně s předměty ze sbírek muzea (zemědělské nástroje, náčiní k vaření, lodní kufry) nabízí poučnou a přitažlivou informaci k jedné z kapitol historie regionu a česko-amerických vzájemných vztahů.

 


Fotoalbum

Celkový pohled na expozici
Pohled na farmu s vozem na sklizeň bavlny
Setkání krajanů v Texasu počátkem 20. století
Osobní předměty vystěhovalců do Ameriky