Historie muzea

Počátky muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm souvisely s přípravami a sběrem předmětů na pražskou Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895.

Interiér muzea v letech 1951 - 1959
Interiér muzea v letech 1951 - 1959

Iniciátorem sběratelské činnosti byl Jiří Felix, učitel a sokolský činovník. V roce 1893 prosadil založení místního Národopisného odboru, který ve spolupráci se školami, spolky a institucemi shromáždil národopisné sbírky z Frenštátska. Ještě téhož roku odbor uspořádal výstavu v budově chlapecké školy - dnešním sídle muzea. Po účasti regionu na pražské výstavě činnost odboru končí. Jeho veškerý majetek a 80 sbírkových předmětů bylo odevzdáno městu jako základ budoucího muzea. Jiří Felix tehdy píše “Neschází tedy nic, nežli pevná vůle místní muzeum zříditi“.
V následujících letech počet sbírkových předmětů narůstal, zejména z pozůstalosti Jiřího Felixe. Přibyla také sbírka pátera Josefa Slavíčka, a to výklenkové sošky, hodiny, sbírka knoflíků, broží a spínadel a podmalby na skle.
V roce 1934 byly sbírky vystaveny na Krajinské výstavě Moravskoslezského Pobezkydí ve Frenštátě, znovu v budově dnešního muzea. Završením úsilí muzejní komise v čele se správcem sbírek Bohumírem Strnadlem - Četynou, bylo získání budovy v Horní ulici.
Zde bylo muzeum 25. prosince 1951 pod vedením ředitele Aloise Zbavitele otevřeno. Krátce nato prudce vzrostl počet sbírkových předmětů. Převažují dary spolupracovníků, příznivců a místních umělců. Muzeum také začalo vydávat svůj časopis s názvem Hlasy, ve kterém informovalo veřejnost o své činnosti a sbírkách. V roce 1965 se stalo frenštátské muzeum pobočkou Vlastivědného ústavu v Novém Jičíně - dnes Muzea Novojičínska. Budova v Horní ulici brzy muzeu nedostačovala, proto se v roce 1959 stěhuje do druhého patra frenštátské radnice, kde sídlí nepřetržitě až do roku 2002.
Své konečné sídlo našlo muzeum v důstojné budově bývalé chlapecké školy z roku 1876, kterou pro tyto účely poskytlo město Frenštát. Po náročné rekonstrukci a tvorbě expozic, financované z fondů Evropské unie a zřizovatele muzea Moravskoslezského kraje, bylo muzeum 16. června 2007 slavnostně otevřeno veřejnosti