Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm

Muzeum Novojičínska - pobočka Frenštát pod Radhoštěm úzce spolupracuje s Muzejní a vlastivědnou společností ve Frenštátě pod Radhoštěm, která byla založena v roce 1992.

XXVII. valná hromada Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm (2019)
XXVII. valná hromada Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm (2019)

Společnost v rámci své bohaté ediční činnosti obnovila vydávání vlastivědného časopisu Hlasy, který představuje významný pramen k dějinám Frenštátska. Podnítila každoroční udělování Ceny sv. Martina (patrona města) za tvůrčí přínos do kulturního života, vznik obecní vyhlášky o symbolech města a navázání partnerského vztahu Frenštátu k městu Winter Park na Floridě, kde sídlí muzeum frenštátského rodáka Albína Poláška. Každoročně spoluorganizuje Tříkrálový koncert, jehož finanční výtěžek je věnován na dobročinné účely.