Publikační činnost

Muzeum Novojičínska - pobočka Frenštát pod Radhoštěm vydala řadu publikací.

Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm

            Vlastivědný časopis Frenštátska - tak zní podtitul periodika frenštátského muzea. Časopis muzea začal vycházet v letech 1954-1962 pod názvem „Hlasy okresního muzea ve Frenštátě p. R.“ Poté však bylo jeho vydávání na dlouhá léta přerušeno.

            V roce 1992 vydávání tohoto periodika obnovila Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm. Realizátorem a současně i editorem obnoveného vydání byl tehdejší vedoucí muzea Jiří Klučka. V následujících letech časopis vydávala Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, spolu s Okresním vlastivědným muzeem a Státním okresním archivem v Novém Jičíně pod názvem „Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm“.           

            Od roku 2006 do současnosti časopis s názvem „Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm“ vydává Muzeum Novojičínska, p. o - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm a jeho editorkou je Alena Figarová. Vychází jednou ročně v rozsahu asi 100 stran. Doposud vyšlo celkem 39. ročníků. Od počátku na vydávání periodika finančně přispívalo město Frenštát p. R.

            Na stránkách Hlasů najdete řadu článků z historie města a regionu Frenštátska - např. z dějin domů ve Frenštátě, přírodních poměrů, kulturních tradic a informací k osobnostem společenského života. Další kapitoly informují čtenáře o novinkách vlastivědné literatury, výstavách a událostech z historie i ze současnosti nebo archiváliích. Časopis tak představuje významný pramen k dějinám Frenštátska. Zakoupit ho můžete v Muzeu ve Frenštátě nebo v Muzeu Novojičínska v Novém Jičíně.


Fotoalbum

HLASY MUZEA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 2023
HLASY MUZEA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 2022
HLASY MUZEA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 2021
HLASY MUZEA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 2020
HLASY MUZEA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 2019
HLASY MUZEA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 2018
HLASY MUZEA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 2017

Soubory ke stažení