Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Z edukačního program Tam za mořem je Amerika
Z edukačního program Tam za mořem je Amerika

Historie města Frenštátu
Odkud získal Frenštát svoje jméno? O čem se můžete dočíst v nejstarší městské kronice?
Jaké živnosti provozovali obyvatelé Frenštátu? Jak se Frenštáčané bavili? – na tyto otázky
(a nejen na ně) najdete odpovědi během interaktivní prohlídky expozice Paměť města
a Jitřenka východu. Získáte představu o dějinách města od středověku do počátku 20.
století.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Vlastivěda
Délka: 60 min

Svatý Martin a ti druzí
Proč jsou ve znaku města Frenštátu vyobrazeny dvě husy? Který svatý má tři uši? Na čí svátek se sbíraly čarodějné byliny? Vydejte se s námi po stopách svatých a světic ve sbírkách muzea.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Prvouka, Dějepis, Základy společenských věd
Délka: 60 min

Vítejte v ptačí říši
Žáci se interaktivní formou seznámí s charakteristickými znaky ptáků. Prostřednictvím dermoplastických preparátů blíže poznají sedm významných ptačích řádů žijících ve zdejším regionu (dravci, sovy, hrabaví, vrubozobí, šplhavci, pěvci atd.), s jejich způsobem života a chováním.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka
Délka: 50 min

Tam za mořem je Amerika
Co vedlo obyvatele severovýchodní Moravy k početné emigraci do Ameriky? Jak probíhala cesta za oceán? Co čekalo vystěhovalce v nové vlasti? Žáci se interaktivní formou prostřednictvím práce s dobovými záznamy a exponáty seznámí s problematikou vystěhovalectví do USA v 2. spolovině 19. století.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Zeměpis, Anglický jazyk
Délka: 60 min

Albín Polášek aneb Rodák, který uspěl v Americe
Edukační program začíná na palubě modelu zámořské lodi, kde se žáci se dozví o nelehké cestě emigrantů do Ameriky. Mezi těmi, kdo hledali za mořem štěstí byl i Albín Polášek. Jeho životu a dílu je věnována následná prezentace v podkroví muzea.  
Cílová skupina: žáci ZŠ
Předmět: Dějepis, Výtvarná výchova
Délka: cca 60 min

Jiří Raška aneb Olympijský vítěz z beskydských hor
Edukační program začíná před vitrínou se sportovními trofejemi Jiřího Rašky. Následná prezentace přibližuje život a sportovní kariéru olympijského vítěze. Součástí prezentace jsou i ukázky z filmu Bílou stopou.
Cílová skupina: žáci ZŠ
Předmět: Tělesná výchova, Dějepis
Délka: cca 60 min

Uvedené programy se konají v budově Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, Frenštát p. R., 744 01
Cena: 30 Kč za žáka (pedogogický doprovod zdarma)
Návštěvu objednávejte prostřednictvím kontaktů:
tel: 556 835 936, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz


Fotoalbum

Z edukačního programu Vítejte v ptačí říši
Z edukačního program Tam za mořem je Amerika
Z edukačního programu Historie města Frenštátu
Z edukačního programu Albín Polášek aneb Rodák, který uspěl v Americe