Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Z edukačního program Tam za mořem je Amerika
Z edukačního program Tam za mořem je Amerika

Muzeum je když…
Během vzdělávací jednotky se žáci seznámí se stručnou historií sběratelství a muzejnictví. Prakticky se naučí rozlišovat mezi jednotlivými paměťovými institucemi (muzeum, knihovna, archiv, galerie) i typy muzeí (technické, národopisné, regionální). Obeznámí se s koncepcí i posláním Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Vlastivěda, Dějepis, Základy společenských věd
Délka: 60 min

Historie města Frenštátu
Odkud získal Frenštát svoje jméno? O čem se můžete dočíst v nejstarší městské kronice?
Jaké živnosti provozovali obyvatelé Frenštátu? Jak se Frenštáčané bavili? – na tyto otázky
(a nejen na ně) najdete odpovědi během interaktivní prohlídky expozice Paměť města
a Jitřenka východu. Získáte představu o dějinách města od středověku do počátku 20.
století.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Vlastivěda
Délka: 60 min

Historie města Frenštátu II.
Jak se Frenštát měnil v průběhu 19. století? Proč dostal přízvisko Jitřenka východu?
Kdy vyjel z frenštátského nádraží první vlak? Proč zemské úřady nechtěly povolit zbudování střelnice? – na tyto otázky (a nejen na ně) najdete odpovědi během interaktivní prohlídky expozice Jitřenka východu. Získáte představu o vývoji města v 19. století do počátku 20. století.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Vlastivěda
Délka: 60 min

Frenštát p. R. a Velká válka
Co byly moučenky, cukřenky a tučenky? Jak se město podílelo na péči o radněné a nemocné vojáky? Proč kostelní zvony nakonec přeci jen nebyly zachráněny? Jak zachytil život italských legionářů ve svých skicách Břetislav Bartoš? Žáci se prostřednitvím dobových záznamů a fotografií seznámí, jak první světová válka zasáhla život obyvatel ve Frenštátě p. R. v letech 1914-1918.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis
Délka: 60 min

Frenštát ve stínu hákového kříže
V programu se žáci interaktivní formou seznámí, jak vypadal život ve Frenštátě p. R v letech 1939 - 1945. Součástí programu je prohlídka výstavy fotografií Lidé a život ve Frenštátě ve 20. století.
Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis
Délka: cca 60 min

Terezínské ghetto
V programu se žáci interaktivní formou seznámí s historií terezínského ghetta a životem v něm. Spojeno s ukázkami z tvorby vězněných židovských dětí.
Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Základy společenských věd
Délka: cca 90 min

Svatý Martin a ti druzí
Proč jsou ve znaku města Frenštátu vyobrazeny dvě husy? Který svatý má tři uši? Na čí svátek se sbíraly čarodějné byliny? Vydejte se s námi po stopách svatých a světic ve sbírkách muzea.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Prvouka, Dějepis, Základy společenských věd
Délka: 60 min

Světem brouků
Prostřednictvím interaktivního programu nahlédneme do zajímavého světa brouků. Žáci se dovědí, jak probíhá životní cyklus brouka. Seznámí se s výzamnými zástupci naší broučí fauny, jako jsou střevlíci, hrobaříci, slunéčka, tesaříci a další. Ukážeme si, jak se brouci chytají a jak se zakládá sbírka brouků. Nebudou chybět ani ukázky exotických brouků z tropů.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Přírodopis, Biologie
Délka: 60 min

Ptáci ve sbírkách muzea
Co je to „vylousknutí“? Který pěvec loví pod hladinou? Jak hnízdí ledňáček? Proč bývá
samice jestřába větší než samec? – odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) objevíte prostřednictvím
interaktivního vzdělávacího programu Ptáci ve sbírkách muzea. Seznámíte
se s významnými zástupci avifauny CHKO Beskyd a Podbeskydí, jejich ekologií a způsobem
života.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Přírodopis, Biologie
Délka: cca 60 min

Savci ve sbírkách muzea
Co je to utajená březost? Který netopýr při lovu "vypíná" echolokační systém? Proč medvěd hnědý patří k nevybíravým jedlíkům? Který savec prospí až dvě třetiny roku? – odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) objevíte prostřednictvím
interaktivního vzdělávacího programu Savci ve sbírkách muzea. Seznámíte se s významnými zástupci fauny CHKO Beskyd a Podbeskydí, jejich ekologií a způsobem života.
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Přírodopis, Biologie
Délka: cca 60 min

Tam za mořem je Amerika
Co vedlo obyvatele severovýchodní Moravy k početné emigraci do Ameriky? Jak probíhala cesta za oceán? Co čekalo vystěhovalce v nové vlasti? Žáci se interaktivní formou prostřednictvím práce s dobovými záznamy a exponáty seznámí s problematikou vystěhovalectví do USA v 2. spolovině 19. století.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Zeměpis, Anglický jazyk
Délka: 60 min

Josef Kalus aneb Písně nejen tkalcovské
Prostřednictvím programu se žáci seznámí nejen s životem Josefa Kalusa a jeho básněmi, ale jejich prostřednictvím nahlédnou do nelehkého života frenštátských tkalců. Součástí programu je prohlídka expozice Člunek zpívá.
Cílová skupina: žáci  ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Český jazyk a literatura
Délka: cca 60 min

Albín Polášek aneb Rodák, který uspěl v Americe
Edukační program začíná na palubě modelu zámořské lodi, kde se žáci se dozví o nelehké cestě emigrantů do Ameriky. Mezi těmi, kdo hledali za mořem štěstí byl i Albín Polášek. Jeho životu a dílu je věnována následná prezentace v podkroví muzea.  
Cílová skupina: žáci ZŠ
Předmět: Dějepis, Výtvarná výchova
Délka: cca 60 min

Jiří Raška aneb Olympijský vítěz z beskydských hor
Edukační program začíná před vitrínou se sportovními trofejemi Jiřího Rašky. Následná prezentace přibližuje život a sportovní kariéru olympijského vítěze. Součástí prezentace jsou i ukázky z filmu Bílou stopou.
Cílová skupina: žáci ZŠ
Předmět: Tělesná výchova, Dějepis
Délka: cca 60 min

Uvedené programy se konají v budově Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, Frenštát p. R., 744 01
Cena: 30 Kč za žáka (pedogogický doprovod zdarma)
Návštěvu objednávejte prostřednictvím kontaktů:
tel: 556 835 936, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz


Fotoalbum

Z edukačního programu Savce ve sbírkách muzea
Z edukačního program Tam za mořem je Amerika
Z edukačního programu Historie města Frenštátu II
Z edukačního programu Josef Kalus aneb Písně nejen tkalcovské