Edukační programy pro MŠ

Z edukačního programu Kdo bydlí v lese?
Z edukačního programu Kdo bydlí v lese?

Od kolébky do školy
Program přibližuje život nejmenších od narození až po vstup do školy. Nejprve v expozici Pánbu, všichni svatí a ti druzí žáci prostřednictvím poutavého povídání zjistí, jaké
byly povinnosti i zábavy jejich vrstevníků v minulosti a jak vypadal jejich všední i sváteční
život od narození až po školní věk. Seznámí se s lidovými zvyky, říkadly a písněmi spjatými s dětstvím. Vyzkouší si, jak děti chudých tkalců pomáhaly navíjet nitě na dřevěné špulky a když se jim to podaří, dostanou malou odměnu. Druhá část programu probíhá v expozici Jitřenka východu, kde si děti na vlastní kůži vyzkouší, jak probíhalo školní vyučování před více než 150 lety, seznámí se se starým školním řádem i se školními potřebami a zažijí krátkou ukázku hodiny psaní, vlastivědy a zpěvu. Na závěr si děti odnesou jako památku vysvědčení.

Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Vlastivěda
Délka: 50 min

Jak krtek ke kalhotám přišel
Určitě znáte pohádku o tom, jak si krteček za pomoci svých zvířecích přátel ušil modré kalhoty s velkými kapsami.  A právě prostřednictvím této pohádky se žáci seznámí s technologií tkalcovství a barvířství v naší expozici Člunek zpívá. Za doprovodu krtka a jeho kamarádů se děti dozví, jak v minulosti naši předkové zpracovávali len, aby z jeho vláken mohli utkat plátno, seznámí se s nejrůznějšími pracovními nástroji jako je trdlice, vochle nebo kolovrat, a také si budou moci samy vyzkoušet tkaní na interaktivním tkalcovském stavu. A protože naši předkové nebarvili plátna borůvkami jako krteček, tak dětem ukážeme, jak probíhalo barvení modrotiskem v naší malé barvířské dílně. Na závěr programu si žáci vytvoří svůj vlastní „barvotisk“.

Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Pracovní výchova
Délka: 60 min

Kdo bydlí v lese? Kdo žije u vody? Koho najdeš na poli? Kdo bydlí za humny?
Cyklus edukačních programů pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ, ve kterých se společně s medvídkem Míšou a jeho kamarády divočákem Markazínem, sýkorkou a čápem vydáme na několik výprav a zažijeme spoustu dobrodružství. Žáci se během těchto setkání seznámí s významnými představiteli beskydské zvířeny. Narazíme na nejrůznější zvířata od velkých šelem, jako je plachý Rys, až po malého a neposedného rejska, poslechneme si, jak toká tetřev nebo jak si spolu povídají netopýři, a také si zazpíváme Míšovu oblíbenou medvědí písničku. Součástí programů jsou výtvarné aktivity a prohlídka expozice Doteky přírody, kde se děti mohou podívat na nejrůznější vycpaná zvířata, která u nás v Beskydech žijí.

Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Přírodověda
Délka: 50 min

Vítejte v ptačí říši
V tomto programu se žáci interaktivní formou seznámí s charakteristickými znaky ptáků. Prostřednictvím dermoplastických preparátů blíže poznají sedm významných ptačích řádů žijících ve zdejším regionu (dravci, sovy, hrabaví, vrubozobí, šplhavci, pěvci atd.), s jejich způsobem života a chováním. Nejprve se prostřednictvím prezentace dozvědí, z jakých tvorů se ptáci vyvinuli a jaké mají typy peří. Naučí se poznat zástupce ptačích řádů podle pozice prstů na ptačí noze či podle tvaru zobáku. Budeme si také povídat, jak pečují o svá mláďata a čím se který pták živí. Součástí programu je i samostatná práce, kdy budou žáci přiřazovat k jednotlivým ptákům potravu či vejce, a také si vyzkouší krmení ptáků podle tvaru zobáku. Na závěr nás čeká ptačí soutěž ve zpěvu a ptačí opera.

Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka
Délka: 50 min

Ej, nakresli mi zbojníka!
Interaktivní program v podkroví muzea, během kterého se žáci seznámí se životem a tvorbou Antonína Strnadla. Příběh začíná v roce 1910, kdy se v chalupě pod Mjaším v Trojanovicích narodil malý Antonín v chalupě chudého pasekáře. Budeme si povídat o jeho dětství a lásce k malířství. Postupně se seznámíme s jeho výtvarnou prací i učitelskou profesí od školních let až do jeho smrti. Přestože strávil Antonín Strnadel velkou část života v Praze, jeho největší inspirací byl právě jeho rodný kraj, a proto je program věnován tématu zbojníků z beskydských hor. Povyprávíme si příběh o našem nejslavnějším zbojníkovi Ondrášovi, pánovi Lysé hory, jehož poklady dosud čekají na to, až je někdo nalezne. Na závěr si žáci mohou nakreslit obrázek inspirovaný Strnadlovým dílem. Výtvarné pomůcky pro tento program zajišťuje Muzeum ve Frenštátě p. R.

Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Výtvarná výchova
Délka: 60 min

Jak se dělá Radegast
Interaktivní program v podkroví muzea, během kterého se žáci seznámí se životem a tvorbou Albína Poláška. Program začíná povídáním o vystěhovalectví do Ameriky v expozici Tam za mořem, poté si prostřednictvím prezentace přiblížíme život tohoto slavného sochaře. Celým příběhem nás bude provázet sám malý Albín a dozvíme se tak něco o jeho dětství a rodině, o jeho cestě do Ameriky a samozřejmě o jeho sochařských studiích a tvorbě. Ukážeme si hned několik jeho děl, ale hlavní pozornost budeme věnovat slavné soše Radegasta. Dozvíme se nejen o tom, jak Albín Polášek sochu vytvořil a kde ji můžeme najít, ale povíme si také, kdo to vlastně ten Radegast byl a jaké o něm panují legendy a pověsti. Na závěr si žáci vyrobí papírovou masku Radegasta. Výtvarné pomůcky pro tento program zajišťuje Muzeum ve Frenštátě p. R.

Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Výtvarná výchova
Délka: 60 min

Janíčkova dobrodružství
Interaktivní program rozvíjející dovednosti předškoláků. Na pozadí příběhu o malém Janíčkovi a jeho rodině se děti dozví, jaké povinnosti měly nejen velké, ale i malé děti před několika desetiletími. Prožijeme s Janíčkem celý den a spolu s ním budeme pomocí pracovního listu plnit nejrůznější početní i praktické úkoly, například porovnávání velikosti, počítání krav pasoucích se na louce nebo jak spravedlivě rozdělit koláč mezi čtyři sourozence.

Cílová skupina: předškoláci
Předmět: Matematika
Délka: 60 min

Uvedené programy se konají v budově Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, Frenštát p. R., 744 01
Cena: 30 Kč za žáka (pedogogický doprovod zdarma)


Návštěvu objednávejte prostřednictvím kontaktů:
tel: 553 034 039
e-mail: marketa.fabianova@muzeumnj.cz


Fotoalbum

Z edukačního programu Vítejte v ptačí říši
Z edukačního program Od kolébky do školy
Z edukačního programu Jak se dělá Radegast
Z edukačního programu Vítejte v ptačí říši