Edukační programy pro MŠ

Z edukačního programu Kdo bydlí v lese?
Z edukačního programu Kdo bydlí v lese?

Od kolébky do školy
Program přibližuje život nejmenších od narození až po vstup do školy. Žáci zjistí, jaké
byly povinnosti i zábavy jejich vrstevníků v minulosti a jak vypadal jejich všední i sváteční
život. Seznámí se s lidovými zvyky, říkadly a písněmi spjatými s dětstvím.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Vlastivěda
Délka: 50 min

Jak krtek ke kalhotám přišel
Prostřednictvím zvířecích postaviček ze známé pohádky se žáci seznámí s technologií ohádky tkalcovství a barvířství. Na závěr programu si vytvoří svůj vlastní „barvotisk“.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Pracovní výchova
Délka: 60 min

Kdo bydlí v lese? Kdo žije u vody? Koho najdeš na poli? Kdo bydlí za humny?
Cyklus edukačních programů pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ. Společně s medvídkem Míšou a jeho kamarády se žáci seznámí s významnými představiteli beskydské zvířeny. Součástí programů jsou výtvarné aktivity a prohlídka expozice Doteky přírody.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka, Přírodověda
Délka: 50 min

Vítejte v ptačí říši
Žáci se interaktivní formou seznámí s charakteristickými znaky ptáků. Prostřednictvím dermoplastických preparátů blíže poznají sedm významných ptačích řádů žijících ve zdejším regionu (dravci, sovy, hrabaví, vrubozobí, šplhavci, pěvci atd.), s jejich způsobem života a chováním.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Prvouka
Délka: 50 min

Ej, nakresli mi zbojníka!
Interaktivní program v podkroví muzea, během kterého se žáci seznámí se životem a tvorbou Antonína Strnadla a sami si mohou nakreslit obrázek inspirováni Strnadlovým dílem. Výtvarné pomůcky pro tento program zajišťuje Muzeum ve Frenštátě p. R.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Výtvarná výchova
Délka: 60 min

Jak se dělá Radegast
Interaktivní program v podkroví muzea, během kterého se žácí seznámí se životem a tvorbou Albína Poláška a sami si vyrobí masku Radegasta.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Výtvarná výchova
Délka: 60 min

Uvedené programy se konají v budově Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, Frenštát p. R., 744 01
Cena: 30 Kč za žáka (pedogogický doprovod zdarma)
Návštěvu objednávejte prostřednictvím kontaktů:
tel: 556 835 936, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz


Fotoalbum

Z edukačního programu Vítejte v ptačí říši
Z edukačního program Od kolébky do školy
Z edukačního programu Jak se dělá Radegast
Z edukačního programu Vítejte v ptačí říši