Edukační programy pro SŠ

Z edukačního programu Tam za mořem je Amerika
Z edukačního programu Tam za mořem je Amerika

Muzeum je, když…
Během našeho vzdělávacího programu se žáci seznámí se stručnou historií sběratelství a muzejnictví. Věděli jste, že sbírání předmětů není jen lidská záležitost, ale můžeme se s tím setkat i ve zvířecím světě? Žáci se dozví, co třeba sbíral Karel IV., a budou moci nahlédnou do kunstkomory císaře Rudolfa II. Zjistí, jak vypadala první muzea, co se v nich vystavovalo a jak se liší od těch dnešních. Naučí se rozlišovat mezi jednotlivými paměťovými institucemi (muzeum, knihovna, archiv, galerie) i typy muzeí (technické, národopisné, regionální) a obeznámí se s koncepcí i posláním Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a s jeho historií.

Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Vlastivěda, Dějepis, Základy společenských věd
Délka: 60 min

Historie města Frenštátu
Odkud získal Frenštát svoje jméno? O čem se můžete dočíst v nejstarší městské kronice?
Jaké živnosti provozovali obyvatelé Frenštátu? Jak se Frenštáčané bavili? – na tyto otázky
(a nejen na ně) najdete odpovědi během interaktivní prohlídky expozice Paměť města
a Jitřenka východu. Získáte představu o dějinách města od středověku do počátku 20.
století. Během tohoto programu si povíme o nejstarší historii našeho města, kdo a kdy ho pravděpodobně založil, jaké bylo nejrozšířenější řemeslo nebo jak probíhala valašská kolonizace beskydských hor a čím valaši zužitkovávali vysokohorské louky. Poté se přesuneme na začátek 20. století, kde se žáci seznámí s významnými frenštátskými osobnostmi, dozví se, jak se město formovalo do své dnešní podoby a budou si moci prohlédnout dobové fotografie a porovnat tak například vzhled původní dřevěné radnice s tou nynější.

Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Vlastivěda
Délka: 60 min

Svatý Martin a ti druzí
Proč jsou ve znaku města Frenštátu vyobrazeny dvě husy? Který svatý má tři uši? Na čí svátek se sbíraly čarodějné byliny? Vydejte se s námi po stopách svatých a světic ve sbírkách našeho muzea v expozicích Paměť města, Jitřenka východu a Pánbu, všichni svatí a ti druzí. Představíme si jednotlivé svaté a jejich atributy, díky kterým je poznáme, povíme si o různých patronech i o vyobrazeních Panny Marie a Ježíše Krista. Žáci se formou příběhů seznámí se sv. Martinem, patronem našeho města anebo se dozví, jak sv. Jiří zachránil princeznu před strašlivým drakem prostřednictvím balady o sv. Juří.

Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Předmět: Prvouka, Dějepis, Základy společenských věd
Délka: 60 min

Tam za mořem je Amerika
Co vedlo obyvatele severovýchodní Moravy k početné emigraci do Ameriky? Jak probíhala cesta za oceán? Co čekalo vystěhovalce v nové vlasti? Žáci se interaktivní formou prostřednictvím práce s dobovými záznamy a exponáty seznámí s problematikou vystěhovalectví do USA v 2. spolovině 19. století.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
Předmět: Dějepis, Zeměpis, Anglický jazyk
Délka: 60 min

Uvedené programy se konají v budově Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, Frenštát p. R., 744 01
Cena: 30 Kč za žáka (pedogogický doprovod zdarma)


Návštěvu objednávejte prostřednictvím kontaktů:
tel: 553 034 039
e-mail: marketa.fabianova@muzeumnj.cz