Přijeďte s dětmi na edukační program, ve kterém provedeme i velké školní skupiny po kouzelných místech ve Fulneku, který tvořil svět Komenského v 17. století. Podíváme se do Světa Komenského a prohlédneme si společně gotickou kapli, ve které kázal Jan Amos Komenský a také navštívíme muzeum Svět Komenského. Dále se děti vydají do barokního kostela Nejsvětější trojice, kde je průvodce vezme do sakristie, kaple sv. Josefa, do oratoře, křížové chodby s nedávnou odhalenou gotickou freskou a rajského dvora. Z kostela Nejsvětější Trojice se vydáme přes náměstí s barokními sousošími do kapucínského kostela sv. Josefa. Po cestě projdeme barokním hřbitovem s kaplí sv. Rocha. Naši cestu zakončíme v kapucínské kryptě. Putování předškoláčkům a dětem z prvního stupně ZŠ zpříjemní pracovní list se čtyřmi zvířátky, která na ně čekají v každém objektu. Po domluvě lze tento program zkrátit, součástí programu jsou i krátké přestávky, které mohou děti využít k občerstvení.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč)
Dítě a společnost
Dítě a svět
Člověk a jeho svět (místo, kde žijeme)
Člověk a společnost
Umění a kultura

Délka programu: 180 minut

Cena: 50,- Kč