Přijďte s dětmi na edukační program, ve kterém provedeme i velké školní skupiny po kouzelných místech ve Fulneku. V první části se podíváme do muzea Svět Komenského a prohlédneme si společně gotickou kapli, ve které kázal Jan Amos Komenský. Ve druhé části se dále děti vydají do barokního kostela Nejsvětější trojice, kde nás průvodce vezme do sakristie, oratoře, křížové chodby s nedávno odhalenou gotickou freskou a rajským dvorem. Z kostela Nejsvětější Trojice se vydáme přes náměstí s barokními sousošími do kapucínského kostela sv. Josefa. Po cestě projdeme barokním hřbitovem s kaplí sv. Rocha. Naši cestu zakončíme v kapucínské kryptě.

Po domluvě lze tento program zkrátit, součástí programu jsou i krátké přestávky, které mohou děti využít k občerstvení.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč)
Dítě a společnost
Dítě a svět
Člověk a jeho svět (místo, kde žijeme, lidé a čas)
Člověk a společnost
Umění a kultura

Délka programu: 180 minut

Cena: 60,- Kč

Maximální počet: 80 + doprovod