Přijďte s dětmi na edukační program, ve kterém provedeme i velké školní skupiny po kouzelných místech ve Fulneku. Podíváme se do muzea Svět Komenského a prohlédneme si společně gotickou kapli, ve které kázal Jan Amos Komenský. Dále se děti vydají do barokního kostela Nejsvětější trojice, kde nás průvodce vezme do sakristie, oratoře, křížové chodby s nedávno odhalenou gotickou freskou a rajským dvorem. Z kostela Nejsvětější Trojice se vydáme přes náměstí s barokními sousošími do kapucínského kostela sv. Josefa. Po cestě projdeme barokním hřbitovem s kaplí sv. Rocha. Naši cestu zakončíme v kapucínské kryptě. Putování předškoláčkům a dětem prvního stupně ZŠ zpříjemní pracovní list se čtyřmi zvířátky, která na ně čekají v každém objektu. Po domluvě lze tento program zkrátit, součástí programu jsou i krátké přestávky, které mohou děti využít k občerstvení.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč)
Dítě a společnost
Dítě a svět
Člověk a jeho svět (místo, kde žijeme, lidé a čas)
Člověk a společnost
Umění a kultura

Délka programu: 180 minut

Cena: 50 Kč

Maximální počet: 80 + doprovod