V tomto programu se na děti těší přímo sám Jan Amos Komenský :) Animátor muzea a marionetka představí dětem v krátkém loutkovém představení osobnost Jana Amose Komenského hravou a poutavou formou. Zazpíváme si, popovídáme si a potom si společně projdeme novou expozici, abychom si prohlédli vystavené poklady a poslechli si dobovou hudbu. 

Termín dle dohody

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast pro PV: Dítě a jeho psychika (velikosti, barvy, tvary, materiály a zvuky), Dítě a společnost, Dítě a svět (seznámení se s místem, kde děti žijí)

Vzdělávací oblast pro ZV: Člověk a jeho svět (místo, kde žijeme), Člověk a společnost, Umění a kultura

Délka programu: 45-60 minut