V tomto edukačním programu ke stálé expozici se na děti těší přímo sám Jan Amos Komenský :) Animátor muzea a marionetka představí dětem v krátkém loutkovém představení osobnost Jana Amose Komenského hravou a poutavou formou. Zazpíváme si, popovídáme si a společně projdeme muzeum, abychom si prohlédli vystavené poklady, poslechli si dobovou hudbu, nebo nakoukli do studny. Na závěr děti čeká velkoplošná projekce vybraných dobových letáků z počátku 17. století. 


Cílová skupina: MŠ

Vzdělávací oblasti: 
Dítě a jeho psychika 

Dítě a společnost
Dítě a svět 

Délka programu: 40 - 50 minut

Cena: 10 Kč

Maximální počet: 20 + doprovod