Jan Amos Komenský nebyl ve Fulneku pouze knězem a správcem sboru, ale stal se tady také poprvé manželem, otcem a vychovatelem. V loňském roce jsme oslavili 430. výročí jeho narození. Jaké bylo dětství v raném novověku? Jak si kdysi děti hrály a bavily by tehdejší hračky i dnešní děti? Na tyto i jiné otázky najdeme společně odpověď v edukačním programu Míčem, koulí a kuželkami.

Na závěr si vyzkoušíme chůzi na chůdách, roztočit vlčka, chytit astragaly, porazit kuželky, nebo si trefit kuličkami důlek. Program realizujeme především v přilehlém parku muzea. 

Termín: 16. 1. – 31.12. 2023

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč)
Dítě a společnost
Dítě a svět

Dítě a jeho tělo (pohybové hry)
Člověk a jeho svět (místo, kde žijeme, lidé a čas)
Člověk a společnost
Umění a kultura

Délka programu: 60 minut

Cena: 30 Kč, pro MŠ 10 Kč

Maximální počet: 30 + doprovod