V edukačním programu ke stálé expozici se žáci a studenti dozví základní informace o životě a díle Jana Amose Komenského, a to s důrazem na jeho působení ve Fulneku v letech 1618 - 1621. Začínáme v kapli, kde na účastníky programu čeká velkoplošná projekce dobových letáků, které nám pomohou s pochopením složitého období začátku třicetileté války. Poté si společně projdeme muzeum umístěné v objektu bývalého bratrského sboru, kde si atraktivní formou přiblížíme jednotlivé aspekty života členů jednoty bratrské na počátku 17. století. 

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět (místo, kde žijeme, lidé a čas)
Člověk a společnost
Umění a kultura

Délka programu: 60 minut

Cena: 30,- Kč

Maximální počet: 30 + doprovod