V programu ke stálé expozici se žáci a studenti dozví základní informace o životě Jana Amose Komenského, a to s důrazem na jeho působení ve Fulneku v letech 1618 - 1621. Atraktivní formou seznámíme účastníky programu s historií objektu bývalého bratrského sboru i s jeho bývalými obyvateli. Součástí programu je edukační hra, která pomůže žákům i studentům upevnit formou získané informace.

Termín dle dohody

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a společnost

Délka programu: 45-60 minut