Mediální gramotnost je jednou z podstatných částí vzdělávání ve 21. století, a proto na ni cílíme tímto programem. Edukační program představí žákům a studentům obrazové tisky z období třicetileté války a objasní jim význam těchto grafických listů v rámci tehdejšího zpravodajství. V rámci velkoplošné projekce seznámíme návštěvníky programu se základními symboly. Společně rozklíčujeme jednotlivá obrazová sdělení, která působila na Komenského i jeho současníky. Na závěr programu si účastníci sami vyzkouší roli "barokního novináře". Prostřednictvím symbolů či obrazů okomentují aktuální společenské problémy. 

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblasti: 
Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět (místo, kde žijeme)
Člověk a společnost
Umění a kultura

Délka programu: 60 - 90 minut

Cena: 30 Kč

Maximální počet: 30 + doprovod