Mediální gramotnost je jednou z podatstaných částí vzdělávání ve 21. století, a proto na ní cílíme tímto programemEdukační program představí žákům a studentům obrazové jednolistové letáky z období třicetileté války a objasní jim význam těchto grafických listů v rámci tehdejší zpravodajské publicistiky. Právě letáky byly v době Jana Amose Komenského prostředkem k šíření informací, ale rovněž k emocionálnímu ovlivnění jednotlivých náboženských či
politických stran tehdejšího válečného konfliktu. V rámci velkoplošné dataprojekce seznámíme návštěvníky programu se základními symboly a rozklíčujeme jednotlivá obrazová sdělení, která působila na Komenského i jeho současníky. Na závěr programu si sami vyzkouší roli "barokního novináře" a prostřednictvím symbolů či obrazů okomentovat aktuální společenské problémy. 

Termín dle dohody

Cílová skupina: ZŠ a SŠ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Média

Délka programu: 60-90 minut