Rychlé informace

zápis do Příborské muzejní školy proběhne 1. 9. od 8.00 do 11.00
cena 400,- za soubor přednášek

Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dozvídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí v konferenčním sále Piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod.

 

Muzejní škola se uskuteční od 19. září do 28. listopadu 2022.

Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme

  Ve čtvrtek 1. 9. 2022 (od 8.00 do 11.00 hod.)

Cena cyklu přednášek: 400,- Kč

Omezená kapacita: 60 osob

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. Po zaplacení již nebude možné částku vrátit.

V rámci Muzejní školy se bude možné přihlásit na školní výlet, který se uskuteční v pátek 7. října 2022. Cíl a cena výletu bude ještě upřesněna.

Příborskou muzejní školu pro seniory pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace –

Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor