Rychlé informace

zápis do Příborské muzejní školy proběhne 1. 9. od 8.00 do 11.00
cena 400,- za soubor přednášek

Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dozvídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Muzejní škola se uskuteční od 21. září do 28. listopadu 2022.

V rámci Muzejní školy se bude možné přihlásit na školní výlet, který se uskuteční v pátek 7. října 2022. Cíl a cena výletu bude ještě upřesněna.

Příborskou muzejní školu pro seniory pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace –

Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor


Fotografie z přednášek

Mgr. Pavel Netušil, Stromy ve městě Příboře a v okolí, 21. 9. 2022
Mgr. Martin Vitko, Ph.D., 1938 - Osudný rok pre Československo, 26. 9. 2022
Mgr. Jaroslav Kneisl, Sedmdesát let BROLNu. Podoby interpretace lidové písně napříč regiony i styly v zrcadle sedmi desítek let fungování Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, 3. 10. 2022
Mgr. Miroslav Nemec, PhD., Zbojníci bez legend, 10. 10. 2022
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.; Poznání historie textilní výroby na základě archeologických nálezů, 17. 10. 2022
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.; Lidový oděv na Příborsku; 24. 10. 2022
PhDr. Václav Michalička, Ph.D.; Obuv pletená na formě; 31. 10. 2022
Mgr. Lucie Kaminská; Tradiční lidový oděv na Těšínsku; 7. 11. 2022
PhDr. Marek Vařeka, Kaláda 400 let - 400 let od první státem řízené inflace, 21. 11. 2022
Radek Polách, CYMRU AM BYTH
Kouzelné dračí hrady a pamětihodnosti zelené keltské krajiny Walesu, 14. 11. 2022