Rychlé informace

Kapacita Muzejní školy je zcela naplněná
Přednášky se konají každé pondělí od 18.9. do 27.11. 2023
Pořádá Muzeum Novojičínska a město Příbor
Místo konání konferenční sál piaristického kláštera v Příboře
Cyklus 11 přednášek. Kurzovné 400 Kč

Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje na potřeby a požadavky seniorů 21. století.

Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dozvídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

 

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí v konferenčním sále Piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod.

Muzejní škola se uskuteční od 18. září do 27. listopadu 2023.

Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme v pátek 1. 9. 2023 (od 8.00 do 11.00 hod.)

Cena cyklu přednášek: 400,- Kč

Omezená kapacita: 60 osob

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. Po zaplacení již nebude možné částku vrátit.

Pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace– Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor

Srdečně zveme všechny zájemce.

LTV Příbor 41/2023- reportáž Příborská muzejní škola pro seniory


Fotoalbum

Zápis do Muzejní školy 1. 9. 2023
Mgr. Pavel Netušil, Podivuhodné byliny Novojičínska, 18. 9. 2023
Mgr. Jan Chumchal, Ph.D.; Život a dílo valašského skladatele, pedagoga a sběratele lidových písní Jana Nepomuka Poláška (1873-1956)
25. 9. 2023
PhDr. Radim Urbánek; Proč staré mlýny klapaly?
2. 10. 2023
PhDr. Martin Novotný, Ph.D.; Hliněné stavitelství; 9. 10. 2023
Mgr. Jaroslav Kneisl; 100 let rozhlasové lidové noty; 16. 10. 2023
Vlastivědný výlet do Uherského Hradiště (Slovácké muzeum a Muzeum v přírodě Rochus), 13. 10. 2023
Radek Polách; Svůj slaměný širák odhazuji v dáli…; 23. 10. 2023
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. ; Osmanská říše – fenomén raného novověku; 30. 10. 2023
Mgr. Lenka Drápalová; Muzea v přírodě; 6. 11. 2023