Centrum tradičních technologií Příbor – zákulisí experimentální dílny

Centrum tradičních technologií Příbor je specializovaná pobočka zaměřená na tradiční a archaické rukodělné technologie zpracovaní přírodních materiálů.

PODCAST

Centrum tradičních technologií Příbor – zákulisí experimentální dílny

Jedná se o instituci muzejního typu, která ovšem pro poznání minulosti zvolila velmi specifický přístup založený na experimentech a aktivních rekonstrukcích. Muzejní kurátorka Monika Chromečková připravila podcast, ve kterém pokládala svým kolegům nejčastější otázky pocházející z řad široké veřejnosti. A je nutno říci, že na některé otázky tohoto typu se jen těžko hledá odpověď. Rozhovor s Václavem Michaličkou, Petrou Vidomusovou a Adélou Richterovou vedený na Mezinárodní den muzeí zavede do zákulisí a hlavně do dílny Centra tradičních technologií v Příboře.

https://anchor.fm/monika-chromekov/episodes/Centrum-tradinch-technologi-Pbor--zkulis-experimentln-dlny-e118jul