Pohádky a muzejní předměty I

Tradiční pohádky v sobě obsahují mnoho cenných informací o venkovské každodennosti, které v porovnání se sbírkovými předměty mohou přispět k poznání běžného života v minulosti.

Pohádky a muzejní předměty I
Cenné jsou i autorské pohádky vycházející z lidové slovesnosti sepsané s dokonalou znalostí tradičního venkovského prostředí. V tomto ohledu je přínosná také "Knížka pohádek Václava Říhy". Autor: prof. Václav Tille (1867 - 1937)
Úryvek z pohádky Nebojsa zmiňuje typický svícen ze silného drátu dochovaný v nejedné muzejní sbírce: " Přinesl džbán vína, tabák, uzené, natočil lojovku na drátěný svícen, svinul koňskou houni a prý dobrou noc a sbohem, kdybychom se neviděli."
Poznámka: Na fotografii je místo svíčky lojové svíčka ze včelího vosku. Tento svícen byl ovšem na lojové svíčky velmi vhodný. Širší miska sloužila právě na zachycení rozehřátého loje, který se opětovně používal.
Foto: Petra Vidomusová
Sbírkové předměty: Muzeum Novojičínska