Pohádky a muzejní předměty III

Velice běžným předmětem v pohádkách i v muzejních sbírkách je vřetánko, které všichni dobře známe z vyprávění o Šípkové Růžence.

Pohádky a muzejní předměty III

. Vřetánka mívala velmi ostré hroty, a tak nebylo zcela nereálné se jimi poranit!

"Jacob a Wilhelm Grimmové. Pohádky"; úryvek z pohádky „Šípková Růženka“:

Tu vkročila do síně třináctá sudička, chtěla se pomstít za to, že ji nepozvali. Nepozdravila, na nikoho nepohlédla a zvolala hlasitě: „V patnácti letech ať se královská dcera píchne o vřeteno a padne mrtva k zemi.“ A bez dalšího slova se otočila a vyšla ze dveří…

Foto: Petra Vidomusová