Krajky z kopřiv, koňských žíní a lidských vlasů

Pro doplnění příspěvku o slaměné niti přidáváme fotografie našich výrobků z dalších materiálů, které bývaly v minulosti hojně využívané a uplatnily se rovněž při zhotovování krajek. Na příborské pobočce Muzea Novojičínska jsme uskutečnili řadu experimentů týkajících se tradičního zpracování kopřivového lýka (kopřiva dvoudomá, Urtica dioica), koňských žíní a lidských vlasů.

Krajky z kopřiv, koňských žíní a lidských vlasů

Jejich součástí bylo mimo jiné i vyzkoušení výroby krajek z těchto materiálů. Východiskem pro tento náš pokus byly zejména originální artefakty a další doklady dochované v muzeích. Krajky z kopřiv se zhotovovaly z jemných spředených vláken skaných do dvojnitky či trojnitky. Vlasy se používaly jak nespředené, tak i spředené. Práce se samostatným vlasem je velmi náročná, neboť hrozí jeho snadné přetrhnutí. Pokud se ovšem vlasy spředou, získáme velmi pevnou nit. Silné koňské žíně se nespřádaly a velmi často byly kombinovány se slaměnou nití.

Naše sbírky i sbírky dalších českých a světových muzeí představují obrovský zdroj poznání a inspirace. Cílem Centra tradičních technologií v Příboře je propojit znalosti o některých předmětech s praktickými technologickými poznatky a alespoň částečně proniknout do podstaty zpracování některých přírodních materiálů v minulosti. Tento přístup jsme zvolili proto, aby nám pro budoucnost (ale i pro přítomnost) zůstalo v muzeích zachováno vedle předmětů i základní povědomí o tvůrčím přístupu našich předků k přírodním materiálům.


Některé naše dílčí výstupy předkládané jako inspirace pro další poznání můžete sledovat na YouTube kanálu CETRATu: https://www.youtube.com/channel/UCSWtSzU5-aHkE5OPcasFv2Q


Text: Václav Michalička

Foto: Petra Vidomusová

Facebook: https://www.facebook.com/cetratpribor/


Fotoalbum