Kroucené provazce z ostřice

V prostoru severovýchodní Moravy a Těšínského Slezska je na základě terénního výzkumu doloženo hojné rozšíření svébytného vyplňování spár roubení kroucenými provazci. Provazce byly zhotoveny technikou stáčení pomocí jednoduchého nástroje opatřeného háčkem a klikou. Stáčely se z částečně usušené ostřice třeslicovité rostoucí v lesních porostech. Ostřice nesměla být přesušená, ale musela pro snadné kroucení zůstat přiměřeně vláčná. V provazcích použitých na roubených objektech průzkum objevil také výskyt ploníku obecného, ploníku ztenčeného, části vrby křehké, topolu černého a smrkových větviček.

Kroucené provazce z ostřice

Ostřice třeslicovitá byla v minulosti využívaná v čalounictví a později zejména v krizových obdobích sloužila jako levná náhrada kvalitnějšího vycpávkového materiálu. Sklízela se vyzrálá před odkvětem.

Natočeno ve spolupráci s Mgr. Janou Koudelovou, Ph.D. (Národní památkový ústav Ostrava)

Doporučená literatura: Koudelová, Jana – Michalička, Václav: Méně známé roubené stavby na území Slezska : dokumentace památek tradičního stavitelství v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru, Opava 2015.

Text: Václv Michalička. 

Foto: Jana Koudelová, Petra Vidomusová, Václav Michalička

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Brwq3WDphaM&t=134s

Facebook: https://www.facebook.com/cetratpribor/


Fotoalbum