Primitivní náramek z kopřivového vlákna / Primitive nettle fibre bracelet

Video s ukázkami primitivního postupu zpracování kopřivového vlákna a následné výroby červeného "ochranného náramku.

Primitivní náramek z kopřivového vlákna / Primitive nettle fibre bracelet

Na tomto videu je podrobněji ukázaný primitivní postup zpracování kopřivového vlákna a následné výroby červeného „ochranného“ náramku. Použity jsou pouze dřevěné, kostěné a kamenné nástroje. Celý postup je velmi rychlý a zabere cca 2 až 3 hodiny čistého času. Kopřivové vlákno je pouze rozvolněné a není česané, proto je výsledná dvounitka trochu chlupatější, což dodává náramku svébytný vzhled. Nit je obarvena červenou hlinkou smíchanou s rozpuštěným lojem.

Zhotoveno v CETRAT Příbor, leden 2022

PRIMITIVE NETTLE FIBRE BRACELET In this video,shown in detail is a primitive method of nettle fibre processing and subsequent production of red "protective" bracelet. Used are only wooden,bone and stone tools. The whole process is very quick and takes about 2-3 hours of clean time.

Text: Václav Michalička

Foto: Petra Vidomusová

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nyaJ3RwGmU0&t=418s

Facebook: https://www.facebook.com/cetratpribor