Vázané papuče

V oblasti severovýchodní Moravy se v minulosti vyprofilovala svébytná domácká rukodělná výroba teplé obuvi vázané na jednoduché formě. Tyto papuče výrobci účelně přizpůsobovali tak, aby je bylo možné nosit v zimním období i ven. Výchozí materiál představovaly okrajky střech plstěných klobouků získávané jako odpad z kloboučnických výroben. Ve videu je představen nejstarší zdokumentovaný postup výroby rekonstruovaný v Centru tradičních technologií Příbor (Muzeum Novojičínska).

Vázané papuče

Footwear on molds made from the edges of roofs of felt hats. In the past, these shoes were manufactured in the area of northeastern Moravia. They were also complemented by various types of textile and leather soles. The lining consisted of various types of fabric fillings with sheep wool and goose feathers. In the video, shoes with linen lining filled with goose feathers are reconstructed in the Center of Traditional Technologies. They are complemented by leather soles.

Text: Václav Michalička

Foto: Petra Vidomusová

YouTube: https://youtu.be/eWg_mA9svMI

Facebook: https://www.facebook.com/cetratpribor/


Fotoalbum