Vřeteno soustružené na pružinovém soustruhu

V tradičním venkovském prostředí až do počátku 20. století nacházely uplatnění jednoduché pružinové a smyčcové soustruhy poháněné pouze lidskou rukou. Ve své podstatě byly o něco primitivnější než pružinové soustruhy uváděné do pohybu nohou používané už ve středověku, neboť neumožňovaly práci s obráběcím dlátem oběma rukama. Využívaly se zejména na výrobu soustružených vřeten a střenek nožů. Pružinový soustruh použitý ve videu je replikou zařízení zdokumentovaného v těšínských Beskydech v první polovině 20. století. Zhotovené vřeteno je vhodné pro předení rozmanitých textilních vláken.