Byli jste někdy v muzeu a lákalo vás si na vystavené předměty za sklem vitríny sáhnout? Nyní máte příležitost.
V geologicko-archeologické expozici Muzea Šipka ve Štramberku budou mít žáci a zájemci možnost seznámit se s archeologickými nálezy, se štramberskými zkamenělinami, horninami a minerály. V modelu jeskyně si mohou zkusit v její stěně najít zkamenělinu a pokusit se ji určit. Pro žáky budou připraveny originály a repliky nálezů, které si budou moci vzít do ruky, osahat a prozkoumat. Jedná se o nálezy od starší doby kamenné po vrcholný středověk, dále zkameněliny živočichů žijících na korálovém útesu, štramberské horniny a minerály.

Pozn.: Muzeum Šipka ve Štramberku nabízí tento haptický program v rámci dlouholetého úsilí Muzea Novojičínska, p. o. zpřístupňovat památky osobám se speciálními potřebami.

Délka programu
60 minut

Cílová skupina
nevidomé a slabozraké skupiny návštěvníků
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
střední školy
individuální skupiny zájemců

Místo začátku a konce programu
Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu
100 Kč/dospělý; 50 Kč/dítě; 50 Kč/žák a nevidomý/slabozraký návštěvník; pedagogický doprovod zdarma

Cíle programu
Program zájemce vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o archeologii a geologii a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků
maximálně 30 osob

Zájemci
- poznají rozdíl mezi archeologií, geologií a paleontolodií
- poznají rozdíl mezi jednotlivými artefakty
- dokáží určit, z jakého jsou materiálu
- dokáží určit, jestli jsou dekorované