Program probíhá venku v jeskyni Šipka. Je zaměřený na nejstarší archeologické nálezy ze starší doby kamenné ze Štramberka, na Neandrtálce a jejich způsob života.

Délka programu
cca 60 minut

Cílová skupina
mateřské školy (starší děti)
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Místo začátku a konce programu
Program začíná a končí před vstupem do Národního sadu.

Cena programu
50 Kč/žák; pedagogický doprovod zdarma

Cíle programu
Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o archeologii a historii a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků
školní třída (maximálně 30 dětí)


Fotoalbum

Neandrtálci pod Kotoučem; autor: Zdeněk Burian