Kdo byli dávní malíři a sochaři? Kdy, kde a jak vznikala umělecká díla pravěku? Žáci se seznámí s nejznámějšími objevy jeskynních maleb, rytin a sošek. Prakticky si vyzkouší vytvořit pravěkou jeskynní malbu a figurku.

Délka programu
cca 90 minut

Cílová skupina
1. stupeň ZŠ
2. stupeń ZŠ
střední školy
individuální skupiny zájemců

Místo začátku a konce programu
Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu
50 Kč/žák; pedagogický doprovod zdarma

Cíle programu
Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o archeologii, umění a historii a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků
školní třída (maximálně 30 dětí)