Chtěli byste vědět, jak pohřbívali své blízké naši předkové v minulosti? Jak se bránit upírům? Co znamenají slova inhumace, kremace, milodar či pohřební ritus? Odpovědi na tyto a další otázky odkryjete stejně jako archeologové odkrývají hrobové celky při výzkumech pohřebišť a jednotlivých hrobů. Smrt se týká nás všech, potýkáme se s ní v běžném životě velmi často, i když si to neuvědomujeme. Pro naše předky měla smrt jiný význam, než má dnes pro nás.

Žáci se seznámí se širokou škálou způsobů pohřbívání a vnímání smrti – ta byla vstupem do nového života, a uvědomí si rozdíly ve vztahu k současnosti. Na několika příkladech si ukážeme dnešní rozdíly v pohřbívání, které se praktikují na různých místech světa.

Připomeneme si Památku zesnulých - „dušičky“ a seznámíme se s lidovými zvyky křesťanské společnosti.

V rámci programu si děti budou mít možnost vyrobit svícen na hrob pro svoje blízké.

Délka programu

90 minut

Cílová skupina

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Místo začátku a konce programu

Program začíná a končí v Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu

40 Kč/dítě

Pedagogický doprovod zdarma

Termín

24. 10. 2023 – 5. 11. 2023

Cíle programu

Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o historii, archeologii a lidové zvyky a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků

školní třída (maximálně 30 dětí)

Žák/dítě
- dokáže seřadit a pojmenovat jednotlivá archeologická období a způsob pohřbívání, který je pro ně typický

- pozná rozdíl mezi inhumací a kremací

- pochopí, co to je milodar

- seznámí se s některými lidovými zvyky v pohřbívání u nás i ve světě

- vyrobí si svícen na hrob pro svoje blízké