Chtěli byste vědět, jak pohřbívali své blízké naši předkové v minulosti? Jak se bránit upírům? Co znamenají slova inhumace, kremace, milodar či pohřební ritus? Odpovědi na tyto a další otázky odkryjete stejně jako archeologové odkrývají hrobové celky při výzkumech pohřebišť a jednotlivých hrobů. Smrt se týká nás všech, potýkáme se s ní v běžném životě velmi často, i když si to neuvědomujeme. Pro naše předky měla smrt jiný význam, než má dnes pro nás.

Žáci se seznámí se širokou škálou způsobů pohřbívání a vnímání smrti – ta byla vstupem do nového života, a uvědomí si rozdíly ve vztahu k současnosti. Na několika příkladech si ukážeme dnešní rozdíly v pohřbívání, které se praktikují na různých místech světa.

Připomeneme si Památku zesnulých - „dušičky“ a seznámíme se s lidovými zvyky křesťanské společnosti.

V rámci programu si žáci budou mít možnost vyrobit svícen na hrob pro svoje blízké.

Délka programu
90 minut

Cílová skupina
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
střední školy
individuální skupiny zájemců

Místo začátku a konce programu
Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu
50 Kč/žák; pedagogický doprovod zdarma

Termín
22. 10. 2024 – 8. 11. 2024
Na program je nutné se nahlásit nejpozději do 4. 10. 2024 do 15:00 hodin.

Cíle programu
Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o historii, archeologii a lidové zvyky a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků
školní třída (maximálně 30 dětí)

Žák
- dokáže seřadit a pojmenovat jednotlivá archeologická období a způsob pohřbívání, který je pro ně typický
- pozná rozdíl mezi inhumací a kremací
- pochopí, co to je milodar
- seznámí se s některými lidovými zvyky v pohřbívání u nás i ve světě
- vyrobí si svícen na hrob pro svoje blízké