Kamenolom již odstranil většinu majestátní hory Kotouč ve Štramberku a s tím i památky na pravěké a středověké osídlení. Kotouč je známý díky jeskyni Šipka a nálezům ze starší doby kamenné. Tehdy zde našel své útočiště neandrtálec. V době objevu se jednalo o první doklad pobytu tohoto člověka na našem území. Stopy zde zanechali i první zemědělci v mladší době kamenné. Z pozdní doby kamenné pochází z Kotouče stříbrná puklice – nejstarší stříbrný předmět ve střední Evropě. Neméně významnou etapou v dějinách byla doba bronzová, kdy lidé vybudovali mezi dvěma vrcholy kopce opevněné hradiště, které bylo výrobním a kulturním centrem obývaném tehdejší elitou, která kontrolovala starou obchodní cestu. Z tohoto období bylo na Kotouči nalezeno šest bronzových pokladů.
Jestli byly předměty do země uložené před nepřítelem nebo se jednalo o formu oběti bohům, nevíme. Posvátné hory byly v tehdejší mytologii časté. Bělostně zářící hora Kotouč, kde vychází po část roku Slunce, mohl mít v mytologii své místo. V roce 2020 se do Muzea Novojičínska dostal po půlstoletí od posledních nálezů dosud poslední, sedmý, bronzový poklad z Kotouče.

Délka programu
cca 90 minut

Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Místo začátku a konce programu
Program začíná a končí před vstupem do Národního sadu nebo v Muzeu Šipka (Zauličí 456, 742 66 Štramberk)

Cena programu
50 Kč/žák; pedagogický doprovod zdarma

Cíle programu
Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o archeologii a historii a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků
školní třída (maximálně 30 dětí)