Terénní exkurze probíhající na kopci Kotouč, zaměřená na archeologické nálezy z jeskyně Šipka, Neandrtálce, hradisko z doby bronzové, geologickou minulost Štramberka a přírodu.

Délka programu

cca 90 minut

Cílová skupina

2. stupeň ZŠ

Místo začátku a konce programu

Program začíná a končí před vstupem do Národního sadu

Cena programu

30 Kč/dítě

pedagogický doprovod zdarma

Cíle programu

Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o archeologii a historii a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

Počet účastníků

školní třída (maximálně 30 dětí)