Ve Štramberku je vápenec všude kolem nás. Jakou podobu mu vtiskl zub času a kam jej geologické procesy ještě zavlekly? Geologicko-paleontologický program, ve kterém se děti seznámí se vznikem štramberského krasu a jeho dávnými obyvateli. V zahrádce u muzea žáci dostanou valouny vápence, které si prozkoumají a za pomoci geologického kladívka si zkusí najít zkamenělinu a tu si poté odnést. Žáci si tak mohou vytvořit vlastní sbírku, kterou si odnesou do školy.

Výuka probíhá z části venku, v případě špatného počasí se terénní část na zahrádce konat nebude a celý proběhne pouze v muzeu.

Délka programu
60 minut

Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Místo začátku a konce programu
Program začíná a končí v: Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu

40 Kč/dítě

Pedagogický doprovod zdarma

Požadavky na účastníky
Uzavřená obuv, sportovní oblečení

Cíle programu

Program žáky vede ke kladnému vztahu k přírodě a uvědomění si významu hornin pro člověka. Je zacílen na probuzení zájmu o často méně oblíbenou oblast neživé přírody.

Počet účastníků

školní třída (maximálně 30 dětí)

Žák/dítě
- seřadí a pojmenuje jednotlivé geologické éry, popíše vznik Země a vývoj života na Zemi

- pochopí souvislost podobnosti hornin s podmínkami jejich vzniku

- pozná rozdíl mezi štramberským a kopřivnickým vápencem, pochopí jeho vznik

- naučí se pracovat s geologickým kladivem

- určí druhy zkamenělých živočichů

- v případě, že bude mít štěstí, může si vytvořit „paleontologickou sbírku“


Fotoalbum