Ve Štramberku je vápenec všude kolem nás. Jakou podobu mu vtiskl zub času a kam jej geologické procesy ještě zavlekly? Geologicko-paleontologický program, ve kterém se žáci seznámí se vznikem štramberského krasu a jeho dávnými obyvateli. V zahrádce u muzea žáci dostanou valouny vápence, které si prozkoumají a za pomoci geologického kladívka si zkusí najít zkamenělinu a tu si poté odnést. Žáci si tak mohou vytvořit vlastní sbírku, kterou si odnesou do školy.

Výuka probíhá z části venku, v případě špatného počasí se terénní část na zahrádce konat nebude a celý proběhne pouze v muzeu.

Délka programu
60 minut

Cílová skupina
2. stupeň ZŠ
střední školy
individuální skupiny zájemců

Místo začátku a konce programu
Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

Cena programu
50 Kč/žák; pedagogický doprovod zdarma

Požadavky na účastníky
uzavřená obuv, sportovní oblečení

Cíle programu
Program žáky vede ke kladnému vztahu k přírodě a uvědomění si významu hornin pro člověka. Je zacílen na probuzení zájmu o často méně oblíbenou oblast neživé přírody.

Počet účastníků
školní třída (maximálně 30 dětí)

Žák/dítě
- seřadí a pojmenuje jednotlivé geologické éry, popíše vznik Země a vývoj života na Zemi
- pochopí souvislost podobnosti hornin s podmínkami jejich vzniku
- pozná rozdíl mezi štramberským a kopřivnickým vápencem, pochopí jeho vznik
- naučí se pracovat s geologickým kladivem
- určí druhy zkamenělých živočichů
- v případě, že bude mít štěstí, může si vytvořit „paleontologickou sbírku“


Fotoalbum