Muzeum Šipka realizuje 2 typy terénních exkurzí:

- kratší (90 minut)

- delší (2,5 - 3 hodiny)

Prohlídky probíhají venku, v případě špatného počasí se prohlídky ruší. Exkurze lze individuálně přizpůsobit potřebám skupiny.

Počet účastníků

10 - 30 osob

Rezervace komentované prohlídky nebo exkurze

Na termínu a formě prohlídky je nutno se předem domluvit.

email: muzeumsipka@muzeumnj.cz

telefon: 553 034 519