Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska přibližuje postní a velikonoční dobu prostřednictvím autorských obrazů, soch, plastik, podmaleb na skle i drobných grafik. Též poukazuje na úzké sepjetí církevních obřadů s lidovými obyčeji a na jejich uplatnění v lidové kultuře. Návštěvníci se mohou obdivovat například obrazům novojičínských malířů Antona a Ignáce z rodiny Bergerů, renesančnímu oltáři – triptychu Krista Zmrtvýchvstalého z kostela svaté Kateřiny ve Štramberku, sousoší Poslední večeře Páně z jednoho ze zbořených kostelů na hoře Kotouč ve Štramberku a dalším skvostům církevního umění. Z lidové kultury výstava připomíná důležitost a využití posvěcených předmětů jako jsou ratolesti, dřevo, pokrmy. Vystavené sbírky pomohou návštěvníkům k vytvoření si představ o postní a velikonoční době. Ještě na počátku 20. století byla důležitost obou patrná z každého kroku našich předků v pracovních i slavnostních chvílích.


Soubory ke stažení