Svět podle Felixe aneb raně sudetská odyssea. Příběh třetí: Kravařská bestie

První zprávy o zadávených ovcích začaly sedláky na Kravařsku děsit koncem srpna roku 1812. Venkované mluvili o neznámém divokém zvířeti, které se až příliš rychle pohybovalo zdejší krajinou. Jednou se objevilo v okolí Fulneku a hned na to v Nové Horce, vzápětí v Bílovci a nedlouho na to jej spatřili vesničané v Kuníně. Vnikalo do stájí, kde po sobě zanechávalo roztrhaná těla ovcí a velmi často i zadávené psy. Ti byli podle údajů kronikáře cílenou kořistí a šelma je údajně zabíjela s obzvláštní zálibou.   

Svět podle Felixe aneb raně sudetská odyssea. Příběh druhý: Kauza kantharidin

Příběh neobjasněné smrti dochovaný na stránkách kroniky Felixe Jaschkeho nám pomáhá mírně poodhalit mlhu a za jevištěm velkých dějin spatřit rovněž osudy nepatrných. Události z června roku 1756 se nedochovaly v žádných oficiálních záznamech a je zřejmé, že je fulneckému kronikáři vyprávěl některý z pamětníků. Slyšel je v hospodě, na náměstí během jarmarku, vyprávěl se za zimních večerů během přástek. Na tyto otázky již odpověď nikdy nenajdeme. Nicméně i přes tyto nejistoty nám událost odhaluje krajinu Kravařska i každodenní život zdejších lidí na sklonku baroka. 

Svět podle Felixe aneb raně sudetská odyssea. Příběh první: Felix

Pokud se chcete dozvědět, proč se oderská posluhovačka v létě roku 1756 předávkovala španělskými muškami, proč v polovině 18. století vybíjeli a pojídali vojáci z chorvatské Slavonie výlučně kočky, jak dopravovali zdejší ptáčníci ulovené slavíky do vídeňských domácností nebo kdy poprvé spatřili obyvatelé Kravařska velbloudy, potom je pro Vás seriál Svět podle Felixe tím pravým čtením. V první části nabízíme seznámení s autorem kroniky Quodlibet, obchodníkem se suknem, důstojníkem zeměbrany, moravským Němcem a bezvýhradným patriotem Georgem Felixem Jaschkem. 

Nelehká cesta k vzdělanosti. Venkovští kantoři a vesnické školy novojičínského panství na sklonku 18. století

Fojtova dcera vypověděla, že když jednou zůstala s kantorem sama, „hodil mě na lůžko, obnažil mě a zlé věci se mnou činil“. Úředník Křižan dal Václava Kotka předvolat, nicméně během konfrontace se nechal kantor strhnout k „drzým a mstivým slovům“ a k Zuzaně Herzmanské zvolal, že ji na ulici odstřihne její dlouhé vlasy.