Hrad a panství Starý Jičín

Hrad a panství Starý Jičín

Hrad a panství Starý Jičín byl od začátků spojen nejen s pány z Hückeswagena, ale hlavně s následnou vládou pánů z Kravař. Vok (I.) z Kravař jako stoupenec českého krále Jana Lucemburského získal za své působení u dvora významné majetky. Roku 1312 obdržel od krále helfštýnské panství, které bylo odňato vzbouřenému Fridušovi z Linavy, roku 1316 dostal Fulnek a s ním i bílovecké panství. V rámci těchto aktivit se podle historika Dr. Adolfa Turka někdy mezi léty 1302 – 1313 stal majitelem panství starojického, ať již koupí nebo darem. Podobně jako město Nový Jičín se stal panství stalo jednou z jeho významných držav a zdrojem příjmů. A jak asi vypadal starojický hrad? V té době to byla zcela jistě menší hradní pevnost s Kravařským palácem jako hlavním objektem, která co se týká velikosti nemohla konkurovat mohutnému Helfštýnu nebo Hukvaldám. Jeho vyobrazení z té doby je však dnes neznámé a to nejstarší, které se nachází v díle Bartoloměje Paprockého z Hlahol nazvaném „Zrcadlo markrabství moravského“, je vytvořeno až k roku 1593. Ve sbírkách novojičínského muzea se však nachází unikátní veduta hradu od neznámého autora z roku 1671, kdy zde vládl rod pánů Hoffmannů z Grünbüchlu. Tehdy se na hradě prováděly tesařské a zednické práce, které odstraňovaly škody způsobené ohromnou vichřicí 14. října 1669. Ta zničila všechny hradní střechy.
Exponáty z historie starojického a novojického panství si návštěvníci muzea v Žerotínském zámku mohou prohlédnout ve stálé muzejní expozici „Ve znaku zavinuté střely“. Srdečně zveme na prohlídku.