Obraz novojičínského purkmistra Augustina Josefa Legera

Obraz novojičínského purkmistra Augustina Josefa Legera

Marně si historikové lámou hlavu nad otázkou, kdo byl nejvýznamnějším purkmistrem či starostou Nového Jičína? Není to otázka jednoduchá a asi nebude nikdy zodpovězena. Už jenom kvůli tomu, že takřka 630 let, kdy jsou známá jednotlivá jména otců našeho města, je období dlouhé a nedochovalo se dostatek vypovídajících pramenů. Přesto lze však vyprofilovat několik osob, které se velkým podílem zasloužili o jeho rozkvět a rozvoj. Řadí se mezi ně i purkmistr Augustin Josef Leger (*1656/7 – †1738), který zastával svůj úřad v letech 1705, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1719, 1723, 1724, 1725, 1728, 1730 – 1732. Nebylo to období jednoduché a poklidné, město zažívalo mnoho pohrom a kupříkladu v roce 1715 bylo těžce zasaženo morovou epidemií. Přesto však šenkovního měšťana Augustina Legera jeho celoživotní práce pozdvihla mezi významné osobnosti a dokonce po něm byla na sklonku 19. století pojmenována dnešní Havlíčkova ulice. Snad hloupostí nebo neznalostí bylo jeho jméno z názvu ulice po roce 1945 vyměněno.
Augustin Josef Leger pocházel z bohaté novojičínské měšťanské rodiny. Ta měla, jak bylo tehdy obvyklé, úzké příbuzenské vazby s dalšími. Ne náhodou se jeho manželkou stala v roce 1693 Rosina Faschank, vdova z bohaté měšťanské rodiny Faschanků. Další byla Anna Marie Clara, která po smrti svého manžela Daniela Symnostrata v roce 1707 zdědila dům č.p. 47 na dnešní ulici 28. října č. 4, která si následně v roce 1712 vzala za manžela právě Augustina Legera. V období jeho purkmistrování byla provedena řada staveb. Mezi nejvýznamnější patří nová budova farního chrámu a jeho věže, která byla v roce 1732 slavnostně posvěcena jezuitským regentem Heinrichem Schatzem. Nákladem jeho manželky Anny Marie Clary Legerové byl v roce 1745 postaven boční oltář na evangelijní straně farního chrámu ke cti Nejsvětější Trojice, svaté Anny a svaté Pavlíny. Významnou kapitolou ze života Augustina Legera je jeho sociální pomoc a charita. Pro založení městského špitálu věnoval společně se svou chotí obnos 4000 zlatých. Tehdy postavený městský špitál s kaplí sv. Ondřeje stával až do sklonku 19. století na místě dnešní pošty. Roku 1733 se zde stal prvním novojičínským městským lékařem Andreas Trogenius. 
Do dnešních dnů se v novojičínském muzeu dochoval unikátní obraz purkmistra Legera. Můžete jej dnes shlédnout v rámci prohlídky stálé expozice „Ve znaku zavinuté střely.“ Srdečně zveme na prohlídku.