Památky na morové rány

Památky na morové rány

„Ve druhé polovině roku 1715 se ukázaly povážlivé stopy této nákazy v dosahu města a panství Nový Jičín...“ popisuje kronikář Vincenc Ottopal ve své kronice líčení událostí pohnutého to času. Mor zasáhl velkou intenzitou a umírání nebralo konce. Morový mrak přicházející od východu pokračoval ve své pouti dál a hrozilo, že zasáhne i starojické panství Antonína svobodného pána Zena z Dannhausu. Modlitby starojických nebraly konce ... a nakonec byly vyslyšeny. Epidemie se zastavila na hranicích panství v Loučce. A přímo na tomto místě nechal starojický pán ještě téhož roku vystavět památné sousoší sv. Rocha a Šebestiána, ochránce proti černé smrti a patrona rodu Zenů z Dannhausu.
Obě sochy stojí na vysokých sloupech a jejich základnu tvoří piedestal s rokajovou kartuší. Na podstavci jsou vytesány tři znaky, uprostřed erb Zena, po stranách znak Starého Jičína a unikátně dochovaný znak obce Loučky. Sousoší bylo dle nápisové desky opravováno poprvé již roku 1766 Antonínovým synem Šebestiánem Zenem, naposledy v roce 2011 akademickým sochařem a restaurátorem Jakubem Gajdou. Jeho tvář je dnes již silně zvětralá a i z těchto důvodů byly v minulosti vysoké sloupy obměněny a tyto originální pískovcové monumenty přeneseny do lapidária novojičínského muzea. Současně pro dochování autentických skutečností ochraňuje novojičínské muzeum historické skleněné fotografické desky, zachycující původní stav nápisových a znakových částí.
Další exponáty spojené s historií starojického panství můžete dnes shlédnout v rámci prohlídky stálé muzejní expozice „Ve znaku zavinuté střely“ instalované v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. Srdečně zveme na prohlídku.