Temný obraz řádu zapustil v oficiální paměti města pevné kořeny.

Jaké však byly skutečné interakce členů olomoucké jezuitské koleje a novojičínských měšťanů, sedláků z okolních vesnic či obyvatel novojičínských předměstí?

Více...

Černé roucho. Náboženská kultura Nového Jičína v letech 1624-1773 

Smyslem výstavního projektu je polemika s dosavadním negativním výkladem působení jezuitského řádu v rámci přesně definovaného prostoru města a panství Nový Jičín. Výstava akcentuje několik interpretačních klišé spojovaných s působením členů jezuitského řádu opírajících se především o jejich majoritní podíl na procesu pobělohorské rekatolizace. Tento úhel pohledu zcela opomíjí jejich přínos v hospodářské, sociální či obecně kulturní rovině či podporu vzdělanosti zahrnující mnohdy progresivní a neortodoxní přístup. 

Specifická spiritualita a náboženský rozměr působení členů jezuitského řádu představuje samozřejmě nejsilnější část jejich kolektivní identity. V tomto ohledu působili olomoučtí jezuité prostřednictvím „svých“ farářů na několik generací novojičínských měšťanů, s pomocí náboženských bratrstev, poutí, procesí či jiných způsobů symbolické komunikace ovlivňovali lidovou zbožnost a náboženskou senzitivitu. Generační proces pobělohorské rekatolizace a konverze místních obyvatel přecházejících z různých protestantských denominací zpět do řad římskokatolické církve tak probíhal v úzkém sepjetí s olomouckou jezuitskou kolejí, výraznou entitou vnitřní spirituální obnovy a jednou z institucionálních záruk celého procesu v tehdejším prostoru barokní Moravy. Výstava samozřejmě sleduje i tento rozměr jejich působení.

Nepřehlédněte

Museum Novojičínska is part of Technotrail now

We've been part of project Technotrail since January 2022. Our Branches in Kopřivnice and Příbor joined the Technotrail project with an interactive program.

Head out on the Technotrail, which links one-of-a-kind destinations with once-in-a-lifetime experiences, demonstrating the unique technological advancement of Northern Moravia and Silesia along the way.