Rodný dům Františka Palackého Hodslavice


Aktuálně je zavřeno

Kompletní otevírací doba
Rodný dům Františka Palackého Hodslavice

Vstupné

Dospělí 20 Kč
Snížené (studenti 15 – 26 let; senioři nad 65 let) 10 Kč
Skupina 15 osob a více základní 10 Kč

Zvýhodněné vstupné:

  • senioři 
  • děti 7 - 14 let
  • studenti 15 - 26 let (ISIC)
  • ZTP, ZTP/P + doprovod
  • držitelé karty: Senior Pas 25 % z ceny, Rodinné pasy 25 % z ceny

 

Vstup zdarma:

  • děti do 6 let
  • pedagogický doprovod
  • držitelé karty: Asociace muzeí a galerií (AMG), Zväz múzeí na Slovensku (ZMS), International Council of Museums (ICOM), zaměstnanci Národního památkového ústavu (NPÚ), zaměstnanci Krajského úřadu MSK
  • Volný vstup se nevztahuje na kulturní a společenské akce s individuálním režimem, výše neuvedené. Platí pro ně zvláštní režim, konkrétně určený pro každou akci. Volný vstup se rovněž nevztahuje na akce u nichž je Muzeum Novojičínska pouze spolupořadatelem, dále pro účely kulturních akcí, kde prostory pronajímá, či vypůjčuje.
Otevírací doba a vstupné