Založení evangelické školy v Hodslavicích a povolání prvních učitelů z horních Uher spadá do období zavádění tereziánského školního řádu, který významně proměnil poměry rovněž v tradičním katolickém prostředí. První evangeličtí kantoři se tak v Hodslavicích museli na prahu 19. století vyrovnávat se stejnými obtížemi jako jejich katoličtí kolegové a nálada v obci do velké míry závisela na vzájemném vztahu mezi pastorem a učitelem. Navíc skutečnost, že provoz evangelické školy v podstatě financovala místní obec, ovlivňovala sociální postavení zdejších učitelů, což ostatně dokazují i různorodé podnikatelské aktivity Jiřího Palackého.