Návštěvníci budou mít možnost vůbec poprvé shlédnout více než čtyři desítky originálních exponátů, které se dnes nacházejí ve sbírkách Muzea Novojičínska. Mezi unikátní exponáty, které v České republice nemají obdoby, se řadí vojenské hulánské uniformy dětí z přelomu 19. a 20. století.

Projekt  „PEVNĚ A JASNĚ - Lichtenštejnové ve službách monarchie“, který pořádá Muzeum Novojičínska ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Národním muzeem a dalšími paměťovými institucemi, má za cíl připomenout význam rodu pro země Koruny české. Výstavu uniforem a pokrývek hlavy jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Evropy uvidí návštěvníci během adventních prohlídek zámku v Kuníně na konci letošního roku. Výstava v následujících letech pak bude putovat po zámeckých sídlech, které se v nacházely v majetku rodu Lichtenštějnů.