Cena Patrinomium pro futuro putuje na zámek do Kunína

V oblasti péče o památky neexistuje v tuzemsku hodnotnější ocenění. Od roku 2014 Národní památkový ústav (NPÚ) uděluje ceny s názvem Patrimonium pro futuro, což v překladu z latiny znamená dědictví pro budoucnost.Cenu za příkladnou správu a prezentaci památky převzali na jubilejním 10. ročníku Ceny Patrimonium pro futuro PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín a PhDr. Pavel Slavko, kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov.

OBRÁZEK NA PAMÁTKU

Díváte se na vzácnou starou fotografii v rámečku s věnováním. Pochází z pozůstalosti posledního majitele zámku Dr. Victora Bauera. Ožívá s ní příběh dvou mladých mužů a jejich bezstarostného dvoutýdenního setkání, zakončeného návštěvou na zámku v Kuníně: „Na památku radostného přátelského setkání od 23. září do 6. října 1899 arcivévoda Jindřich, poručík.“

HARRACHOVSKÁ ZAHRADA ZÁMKU V KUNÍNĚ

Harrachové patřili mezi milovníky a zakladatele zahrad. Proslavená byla barokní zahrada jejich zahradního paláce na předměstí Vídně i krajinářský park a proslulé skleníky s exotickými rostlinami u zámku Prugg v Brucku an der Leitha. Svou stopu zanechali Harrachové rovněž v zahradě zámku v Kuníně, která vznikla současně se stavbou barokního zámku.

OBRAZ ARCIBISKUPA KOHNA NA ZÁMKU V KUNÍNĚ

Malý střípek z historie zámku. Při vstupu do bývalé zámecké kaple si návštěvníci mohou povšimnout barevného tištěného obrazu v poškozeném rámu. Představuje olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Podle inventáře zámku se v roce 1908 nacházel právě v tomto pokoji, který se tehdy nazýval 3. Schindlerovským pokojem („3. Schindlerzimmer“) a sloužil jako pohostinský pokoj pro ubytování významnějších návštěv: v inventáři je zmíněn jako barevný tisk arcibiskupa Kohna ve zlatém rámu („Farbendruck Erzbischof Kohn in Goldrahmen“).

Ohňová koule nad Kunvaldem 1786

„12. tohoto měsíce odpoledne také zde s velkým úspěchem nehledě na nepříznivé počasí vystoupal do výše první vzdušný balón v zemi, a to v zahradě hrabat Dietrichsteinů v Židlochovicích a přibližně za dvě minuty zmizel přihlížejícím z dohledu. Očitými svědky toho byli mezi mnoha dalšími paní kněžna Piccolomini, která uvolnila balón přeřezáním lana, na kterém byl upevněn, neapolský zplnomocněný ministr markýz Somma, zdejší zemský pan gubernátor a jeho paní manželka, dále hejtman Laudonova pluku pan hrabě Canal, kteří nad tím všichni cítili výjimečné potěšení. Co při tom ale ještě bylo zejména pozoruhodné je, že hořící vzduch připravila a tím balón naplnila samotná hraběnka z Dietrichsteinu, manželka pana nejvyššího štolby. Na něm se nacházel připevněn lístek, napsaný v německém a českém jazyce, který sliboval každému, kdo balón nebo oznámení místa a hodiny, kde přistál k zemi, přinese zpět, dobrou odměnu.“

NA PRAŽSKÉM HRADĚ PŘED MASOPUSTNÍM ÚTERÝM 1855

Jednou ze zajímavých památek na rodinu majitelů zámku v Kuníně, lantkrabata z Fürstenbergu, představuje litografie Josefa Kriehubera s portrétem císařovny Marie Anny (1803-1884) podle Johanna Nepomuka Endera. Rodina lantkrabat se pohybovala v těsné blízkosti císařského dvora a historické prameny tak umějí poodkrýt řadu zajímavostí a zapomenutých událostí.

Emilův slib

Připomeňme si strhující příběh, který se odehrával na počátku předminulého století. Na obraze z rakouských soukromých sbírek se díváte do tváře malého Emila, v rukou drží tabulku s nápisem: "Babičko, máš mne ráda".

ZÁMEK S VŮNÍ VZPOMÍNEK A BENZÍNU

„Vila Schindler. Dnes zapadlé místo, dříve domov šlechtice, kterému to vyšlo. Je kultivovaný, těšící se životem, extravagantní – jeden z prvních majitelů automobilu. A má ještě jednu vášeň: fotografii.“ Píše Werner Rosenberger v knize o vilách na jezeře Wörthersee: Když domy vypráví příběhy. Kniha byla vydána v roce 2022 ve Vídni a zaznamenává rovněž životní příběh Maxe Schindlera z Kunewaldu a osudy vily Schindler v Krumpendorfu na březích jezera Wörthersee. A také naznačuje fascinující příběh netušených pokladů, které se před lety dostaly z Korutan zpět na zámek do Kunína.

BRÁNA PRO ARCIVÉVODU: 1845

Příběh triumfálního oblouku zřízeného k poctě Jeho císařské a královské Výsosti arcivévody Františka Karla v Kuníně roku 1845

Neobvyklé záliby jednoho šlechtice. Rytíř Viktor Bauer-Rohrfelden a jeho vztah k mystice.

O mystiku a okultismus se v minulosti zajímala řada významných osobností. V souvislosti s tajným společenstvím a mystikou byli zmiňováni především svobodní zednáři, ale nalezneme i doklady o dalších společenstvích, jejichž členové inklinovali k myšlenkám, které je pak často se svobodnými zednáři spojovaly. Na příkladu šlechtice Viktora Bauera si ukažme, jak mysticismus a okultistické myšlenky dokázaly ovlivnit, nebo až zcela ovládnout život člověka vzdělaného a světa znalého.