OBRAZ ARCIBISKUPA KOHNA NA ZÁMKU V KUNÍNĚ

Malý střípek z historie zámku. Při vstupu do bývalé zámecké kaple si návštěvníci mohou povšimnout barevného tištěného obrazu v poškozeném rámu. Představuje olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Podle inventáře zámku se v roce 1908 nacházel právě v tomto pokoji, který se tehdy nazýval 3. Schindlerovským pokojem („3. Schindlerzimmer“) a sloužil jako pohostinský pokoj pro ubytování významnějších návštěv: v inventáři je zmíněn jako barevný tisk arcibiskupa Kohna ve zlatém rámu („Farbendruck Erzbischof Kohn in Goldrahmen“).

Jak se obraz na zámek dostal? Umíme podat nějaké vysvětlení? Theodor Kohn zámek v Kuníně určitě navštěvoval již před svým zvolením do úřadu arcibiskupa, když jako ceremoniář doprovázel olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenbergu při jeho cestách po moravské arcidiecézi a návštěvách jeho bratra Arnošta Egona z Fürstenberga na zámku v Kuníně. Tento zámek arcibiskup pro svého mladšího bratra koupil v roce 1870. Nejdéle pak kardinál v Kuníně pobyl asi mezi 11. až 13. zářím 1882, když zde biřmoval děti z okolních vesnic a na zámku u bratra byl před jeho odjezdem pořádán velký diner, jehož se účastnil rovněž soused z nedaleké Nové Horky hrabě Felix Vetter z Lilie a také jeho zeť novojičínský okresní hejtman hrabě Adam Romer s manželkou Alžbětou, zvanou „Lala“. Jejich syna Adama kardinál Fürstenberg tentýž den ráno po mši v kostele přede všemi slavnostně biřmoval. Roku 1883 se Kohn stal již arcibiskupovým kancléřem a po jeho smrti v roce 1892 byl zvolen novým olomouckým arcibiskupem.

Život na zámku v Kuníně se úplně změnil na konci roku 1895, kdy kardinálův synovec lantkrabě Fritz z Fürstenbergu musel pro dluhy zámek odprodat. Hraběnka Alžběta Romerová si 27. listopadu 1895 do svého deníku napsala: „Slyšeli jsme, že Kunín byl prodán panu z Bauerů. Fritz Fürstenberg se měl oženit.“ Novými majiteli Kunína se stali brněnský velkoprůmyslník rytíř Viktor Bauer a jeho manželka Marietta Chlumecká.

Zanedlouho se na zámku nových majitelů měla uskutečnit první skutečně velká návštěva. Předcházela ji návštěva nedalekého Nového Jičína, kam arcibiskup Kohn zavítal na generální vizitaci. Odtud se 13. července přesunul do Šenova, kde se v procesí odebral do nově zrestaurovaného kostela svatého Martina, kde rok předtím byly objeveny barokní freskové malby slavného moravského malíře Josefa Ignáce Sadlera a nyní obnoveny vídeňským dekorativním malířem Schönbrunnerem. Po vizitaci a slavnostním Te Deu vyprovodili arcibiskupa zastupitelé, hasiči banderium, školní mládež a věřící až k nedaleké hranici s Kunínem, u níž byla vztyčena slavobrána. Zde arcibiskupa pozdravil nový majitel panství Viktor Bauer a doprovázel jej až k slavobráně vztyčené v Kuníně. Další přibližují noviny Olmützer Zeitung:

„Zde se již nacházelo obecní zastupitelstvo a hasiči z Kunína, školní mládež, bíle oděná děvčata, z nichž každé neslo stonek lilie, a mnoho lidu. V zastoupení nemocného faráře zde vysoce důstojného knížete arcibiskupa pozdravil vysoce důstojný pan kooperátor a na to místní starosta. Po příjezdu do kostela navštívila Jeho knížecí arcibiskupská Milost nejdříve nemocného vysoce důstojného pana faráře a na to se odebrala do zámku, kde se s doprovodem ubytovala…“ Zde se také na druhý den po církevních úkonech v nedalekém kostele uskutečnila slavnostní hostina, na které se objevil opět hrabě Felix Vetter z Lilie, tentokráte již jako moravský zemský hejtman, jeho zeť okresní hejtman hrabě Adam Romer a moravský místodržitelský rada baron Robert Hein. Ze zámku arcibiskup pokračoval do nedalekého Suchdola nad Odrou.

Tolik řeč dokumentů. Je snad obraz arcibiskupa Kohna připomínkou jeho slavné návštěvy na zámku v Kuníně? Pravděpodobně ano, rozhodně je to ale zajímavý střípek do mozaiky historie zámku.