Dříve též Neuhübel (Neuer Hübel – Nový vrch či horka) se nachází na území města Studénka, v části Nová Horka. Od 13. století je Nová Horka zmiňována jako statek patřící olomouckému biskupství. První připomínka místní tvrze se vztahuje k roku 1561, kdy panství držel Hanuš Haugvic z Biskupic. Stručně je tvrz popsána v lenním urbáři z roku 1605, kdy je zde jako majitel zmiňován Albrecht Sedlnický z Choltic, jako částečně zděná a částečně dřevěná stavba s několika světnicemi, komorami a sklepy a s přilehlým pivovarem se sladovnou. Poměrně rozsáhlý musel být ve své době také hospodářský dvůr stojící poblíž tvrze.

Na počátku 17. století jej obklopovaly chlévy, stodoly, kůlny, ovčín a vepřín. Poblíž dvora se nacházely také čtyři zahrady a štěpnice s ovocnými stromy. V roce 1660 získává zdejší biskupský lenní statek Johann Balthasar Vetter von der Lilie a tento šlechtický rod, původem pocházející z Dolního Štýrska, se na Nové Horce usazuje na dlouhých 285 let. Johann Balthasar Veer byl nejen manem olomouckého biskupa, ale zastával také významný post lenního hofrychtéře. Tento prestižní úřad lenního sudího v průběhu 17. a 18. století obsadili také další členové rodu.