Kopřiva

Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům byl ve dvou výstavních sálech předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18. - 20. století ze sbírek 25 muzeí. Přípravě výstavy předcházel rozsáhlý výzkum na území České republiky i v zahraničí, jehož cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti. 

Kopřiva

Autentické předměty z kopřivového vlákna proto doplnily rekonstrukce, jejichž cílem bylo rozšířit vypovídací možnosti výstavy a také pomocí experimentu přiblížit zaniklou rukodělnou technologii. Pracovníci příborské pobočky Muzea Novojičínska tak vytvořili komplexní prezentaci historického kulturního fenoménu, který v současné době představuje značný potenciál v rámci obnovitelných zdrojů.

Česká národopisná společnost udělila 24. června 2017 cenu: Pěti rudých růží za významný přínos pro rozvoj oboru etnografie za rok 2016. V Národní soutěži muzeí České republiky Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2016 bylo Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci uděleno Zvláštní ocenění za mimořádnost výstavy.

https://www.youtube.com/watch?v=ITvmTIrq_RQ