Setkání betlemářů v Příboře

V letošním roce se měl uskutečnit v Centru tradičních technologií v Příboře (pobočka Muzea Novojičínska) již sedmý ročník tvůrčího setkání řezbářů betlemářů. Protože není možné tuto již tradiční akci zrealizovat, zveřejnili jsme na našem YouTube kanálu ohlédnutí za minulými ročníky. Součástí je i krátké představení betlemářů, kteří k nám pravidelně jezdí. Přejeme jim hodně tvůrčích sil v roce 2021.

Adventní podvečer ze záznamu

ADVENTNÍ PODVEČER jsme z Piaristického kláštera v Příboře živě vysílali v pátek 11. prosince. Na záznam přenosu se můžete podívat ze záznamu na YouTube. Odkaz na záznam pořadu: https://youtu.be/piSF8J4E7j8?t=45

Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky...

Výstava vychází z výzkumů, dokumentace a rekonstrukcí tradičních technologií, kterými se Muzeum Novojičínska již několik let intenzivně zabývá na své pobočce Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře. V Centru tradičních technologií CETRAT na příborské pobočce se podařilo zrekonstruovat či prezentovat řadu archaických lidových výrobních technik a postupů. V současné době byla rekonstruována technika výroby papučí z proužků plsti pletených na formě na základě dlouhodobého výzkumu. Touto technologií se obuv mající rozmanité názvy (makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury aj.) zhotovovala na Příborsku ještě ve 2. polovině 20. století. 

Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!

Výstava byla zaměřena na kulturní fenomén neoficiální výroby v průmyslovém podniku pro soukromé účely. Do příprav na tuto výstavu bylo zapojeno více jak 50 spolupracovníků z řad bývalých pracovníků závodu Tatra. Na výstavě bylo zastoupeno přes 300 originálních předmětů. Podařilo se tak zdokumentovat a odprezentovat svébytný jev charakteristický zejména pro 70. a 80. léta 20. století, kterým bylo tzv. fušování – tedy výroba mimo oficiální plán podniku Tatra. Jednalo se o náročný dokumentační a prezentační experiment spjatý s řadou vzpomínek i emocí, neboť tato činnost byla pro období před rokem 1989 nejen velmi charakteristická, ale také v mnoha případech spjatá s nelegálními aktivitami. Výstava byla oceněná Českou národopisnou společností, která ji  udělila v rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategorii Výstava a expozice 1. cenu.

Kopřiva

Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům byl ve dvou výstavních sálech předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18. - 20. století ze sbírek 25 muzeí. Přípravě výstavy předcházel rozsáhlý výzkum na území České republiky i v zahraničí, jehož cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti. 

Tramping na Příborsku

Výstava věnovaná trampingu v Příboře, Kopřivnici a širšímu okolí. Shromážděné předměty pocházely jak od členů trampských osad, tak od trampů samotářů a dokumentovaly nejen běžnou výstroj lidí hledajících volnost a svobodu v pobytu v přírodě, ale také zvyky trampů a jejich další aktivity. Velké množství vystavených vlajek, camrátek, domovenek, kronik, nožů, časopisů, trampského oblečení, odznaků, placek, fotografií, ilustrací a mnohých dalších trampských artefaktů zavedlo návštěvníky do kamarádského a dobrodružného světa trampů a trampek z Příbora, Kopřivnice, Frenštátu p. R. a dalších okolních měst a vesnic. https://www.facebook.com/cetratpribor/videos/854064674673116/