Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky...

Výstava vychází z výzkumů, dokumentace a rekonstrukcí tradičních technologií, kterými se Muzeum Novojičínska již několik let intenzivně zabývá na své pobočce Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře. V Centru tradičních technologií CETRAT na příborské pobočce se podařilo zrekonstruovat či prezentovat řadu archaických lidových výrobních technik a postupů. V současné době byla rekonstruována technika výroby papučí z proužků plsti pletených na formě na základě dlouhodobého výzkumu. Touto technologií se obuv mající rozmanité názvy (makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury aj.) zhotovovala na Příborsku ještě ve 2. polovině 20. století. 

Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky...

Výzkum byl také spojen se sbírkotvornou činností, kdy se podařilo získat několik desítek párů této obuvi nejen z Příbora a nejbližšího okolí, ale i ze širší oblasti severovýchodní a východní Moravy. Jelikož v rámci dané oblasti žije již jen několik posledních lidí ovládajících tuto výrobu, přistoupilo Muzeum Novojičínska k důkladnému výzkumu této technologie a to v rámci širokého středoevropského kontextu. Vedle výzkumu také probíhala již zmíněná rekonstrukce vycházející jak z postupů současných (většinou již neaktivních) výrobců, tak především z historických předloh, které se od těch novějších liší.  Etnografické materiály, archivní prameny a také muzejní sbírky však dokládají, že výroba této obuvi byla rozšířená i mimo severovýchodní a východní Moravu.  Výstava má za úkol prezentovat tuto technologii v obsáhlém středoevropském kontextu. Proto je zaměřena i na jiné materiály, výsledné produkty a různé výrobní techniky pletení na formě (např. zapiastková technika z  vlněné příze, košíky z orobince, obuv a nádoby ze slámy či lýka).  Jedinečnost výstavy spočívá v tom, že vychází z dlouhodobého výzkumu, rekonstrukcí technologií a především z průzkumu sbírkových muzejních fondů na území České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Německa. Jedním z úkolů výzkumu a připravované výstavy bylo zdokumentovat artefakty spojené s technikou pletení na formě v muzeích na území České republiky. Tento výzkum byl následně doplněn i o sousední země. Na základě provedeného průzkumu byl proveden výběr ze sbírek z několika desítek muzeí, který umožní vystavit a především prezentovat v širokých souvislostech unikátní soubor předmětů v dosud neuskutečněné celistvosti.  Na výstavu byly zapůjčeny sbírkové předměty z Muzea Beskyd, příspěvková organizace; Muzea Těšínska, příspěvková organizace; Národního muzea v přírodě- Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Muzea Brněnska, příspěvková organizace, Moravského zemského muzea v Brně; Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvková organizace; Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace. Výstava byla podpořena dotací Ministerstva kultury ČR v programu podpory tradiční lidové kultury.

https://www.youtube.com/watch?v=g28uZDCHYk4