Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!

Výstava byla zaměřena na kulturní fenomén neoficiální výroby v průmyslovém podniku pro soukromé účely. Do příprav na tuto výstavu bylo zapojeno více jak 50 spolupracovníků z řad bývalých pracovníků závodu Tatra. Na výstavě bylo zastoupeno přes 300 originálních předmětů. Podařilo se tak zdokumentovat a odprezentovat svébytný jev charakteristický zejména pro 70. a 80. léta 20. století, kterým bylo tzv. fušování – tedy výroba mimo oficiální plán podniku Tatra. Jednalo se o náročný dokumentační a prezentační experiment spjatý s řadou vzpomínek i emocí, neboť tato činnost byla pro období před rokem 1989 nejen velmi charakteristická, ale také v mnoha případech spjatá s nelegálními aktivitami. Výstava byla oceněná Českou národopisnou společností, která ji  udělila v rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategorii Výstava a expozice 1. cenu.

Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!